Cultuur

Cultuur

Wij vinden Kampen op zijn mooist als de gemeente zeven dagen per week bruist...

Lees meer
Samenleving

Eerlijk

Wij delen de kansen eerlijk en geven iedereen de mogelijkheid om mee te doen.

Lees meer
Energie

Energie

Lucht, water en bodem schoon

Lees meer
Inkomen

Geld

Wij pakken situaties van armoede en schulden aan. Economische zelfstandigheid is een recht. We experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid en...

Lees meer
Groen

Groen

Wij kiezen voor veel extra groen in en rondom de stad. Iedere inwoner moet kunnen genieten van een mooie stad. Buurten, wijken en kernen die hun buurt willen...

Lees meer
Initiatief

Initiatief

Wij kiezen voor eerlijke politiek met oog voor alle inwoners en hun verschillende belangen. We stimuleren initiatieven iedereen die Kampen socialer, mooier en...

Lees meer
Zorgeloos

Kinderen

Wij zorgen ervoor dat de toekomst van kinderen niet bepaald wordt door hun afkomst of sociale omgeving. Goed onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie en...

Lees meer
Milieu

Milieu

Wij zorgen voor schone lucht en een schone bodem. Kampen maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie, we bouwen energieneutraal en richten lokale...

Lees meer
GroenLinks_Kampen_2017_1[1].jpg

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Verandering begint hier. Dat is de titel van het verkiezingsprogramma 2018-2022 van GroenLinks in Kampen.

Lees meer
Goed leven

Vervoer

Wij maken onze omgeving gezonder en schoner. De fiets, de voetganger en (elektrisch) openbaar vervoer krijgen daarom voorrang. Er komt minder afval en de...

Lees meer
Lelystad Airport

Vliegverkeer

Geen vliegveld in Lelystad

Lees meer
Buitengebied

Wonen

Wij verdelen de ruimte eerlijk: meer sociale huurwoningen, meer woningen voor starters, middeninkomens en speciale doelgroepen. Ouderen wonen zelfstandig als...

Lees meer