Foto: Colin Kouffeld

De gemeente beschermt bijzonder erfgoed, waaronder waardevolle en karakteristieke gebouwen, interieurs en landschapselementen. De gemeente betrekt hier haar inwoners bij en organisaties als Erfgoedraad, Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) en Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe (BEB).

De gemeente heeft een duidelijk erfgoedbeleid dat uitgaat van bescherming van monumentale panden en het monumentale stadsgezicht. Dat betekent niet dat verduurzaming en behoud van monumenten niet samen kunnen gaan.

GroenLinks wil dat de gemeente zich sterk maakt voor het behoud van roerend cultureel erfgoed, zoals historische schepen. De gemeente stimuleert de herbestemming van waardevolle gebouwen en gebieden zoals de Koggewerf. Zij zorgt ervoor dat de panden toegankelijk blijven voor publiek, zodat veel mensen kunnen blijven genieten van cultureel erfgoed.