Iedereen wil het leven naar eigen inzicht inrichten, dromen waar maken en gelukkig zijn. GroenLinks staat voor een gemeente die daarvoor de voorwaarden schept, mensen stimuleert en vertrouwt en waar nodig een handje helpt. De sleutel daarvoor: kansenongelijkheid aanpakken.

Wij willen kansen eerlijker delen dan nu het geval is; zodat elk kind een goede start kan maken en zodat ieder mens kans heeft op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg.

Mensen, die om welke reden dan ook in een moeilijke  financiële situatie verkeren, laten we niet vallen. GroenLinks streeft naar een samenleving, waarbinnen iedereen maximaal economisch en financieel zelfredzaam is. We zorgen dan ook voor een goed systeem van sociale zekerheid, waarbij de mens leidend is in plaats van het systeem.

Zeker voor kinderen is het belangrijk dat zij zich volop kunnen ontwikkelen. Daarvoor krijgt elk kind de mogelijkheid. Kinderen kunnen er niets aan doen wanneer er weinig geld is voor bijvoorbeeld sport en cultuur.