We willen snel en betaalbaar naar schone energie. Wij kiezen voor een  eerlijke aanpak. Ook met een smalle beurs moet je je huis kunnen isoleren of zonnepanelen kunnen plaatsen. Met een flinke investering voorkomen we energiearmoede en maken we Kampen veel duurzamer.
 
Ook in Kampen willen we doen wat we kunnen om klimaatverandering te beperken. De gemeente Kampen is daarom in 2035 energieneutraal. We maken zo veel mogelijk gebruik van de zon en de wind, we stimuleren energieneutraal bouwen en zijn blij met lokale energiecoöperaties. We stimuleren besparingsmogelijkheden, hergebruik van materialen en geven zelf het goede voorbeeld.

GroenLinks wil dat iedereen daarbij mee kan doen; mensen die financieel niet in staat zijn om mee te doen, helpen we. We stimuleren particulieren door middel van subsidies. We beperken energie-armoede door extra aandacht te geven aan verduurzaming van sociale woningbouw (samen met de woningcorporaties).

We vinden dat windmolens en zonneparken volledig eigendom van onze inwoners en lokale bedrijven moeten zijn, zodat de Kampenaren niet alleen de lasten, maar ook de lusten van duurzame energie krijgen. De gemeente verbindt mensen, bedrijven en organisaties om gezamenlijk energie te besparen en duurzaam op te wekken in energiecoöperaties.