GroenLinks staat pal voor onze vrijheid. Die staat als een huis, ook al zijn mensen heel verschillend. Je kunt zijn wie je bent, je kunt zeggen wat je vindt, je mag liefhebben wie jij wilt in Kampen. Je voelt je er thuis. Bij vrijheid hoort dat inwoners aan anderen niet hun keuzes kunnen opleggen. Wie zelf vrij wil zijn, draagt daarmee ook de verantwoordelijkheid om aan anderen diezelfde vrijheid te geven. Die vrijheid en ruimte ervaren veel mensen nu nog onvoldoende.

In onze gemeente leven we samen. De gemeente waardeert verschillen en stimuleert het gesprek tussen mensen over wat hen verbindt en onderscheidt. Als er spanningen ontstaan in de samenleving, helpt de gemeente mee om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. De gemeente pakt discriminatie en intimidatie aan, zet zich in voor meer verdraagzaamheid en pakt pesten aan.

De gemeente draagt bij aan de vrijheid en veiligheid van mensen van kleur, LHBTIQ+-ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en mensen met een intersekse, queer en anderen), mensen die om wat voor reden ook buitengesloten worden of niet zomaar mee kunnen doen. 

Vrijheid en ruimte voor iedereen betekent ook dat onze gemeente voor iedereen toegankelijk is, zonder blokkades voor mensen met fysieke of andere beperkingen en zonder drempels voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven bijvoorbeeld. Kortom, we willen een in alle opzichten gastvrije gemeente zijn, waar mensen zich welkom voelen, erbij horen, thuis zijn.