Foto: Colin Kouffeld

Kunst en cultuur verbinden, vormen en inspireren mensen, verrijken de lokale samenleving en maken de stad levendig en aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Daarom willen we de kwaliteiten van Kampen op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed koesteren en versterken en toegankelijk maken voor alle inwoners. De culturele infrastructuur draagt bij aan voorkoming van eenzaamheid en zorgt dat iedereen mee kan doen.

Kampen krijgt kleur op de wangen door kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Er is een breed cultureel spectrum met muziek, theater, film, schrijvers, dans en beeldende kunsten, van amateur kunstbeoefenaars en relatief veel professionele kunstenaars, culturele professionals en verenigingen. Cultureel erfgoed – onroerend en roerend – kenmerkt de stad.

Grote culturele instellingen dragen bij aan het behoud en de ontwikkeling van het culturele klimaat. Een gunstig cultureel klimaat zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners en zorgt voor werkgelegenheid. Kampen heeft alles in zich om een culturele koploper te worden. Dat staat of valt met een solide basis voor kunst, cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

GroenLinks wil de culturele kracht versterken. De gemeente heeft hierin de regie. Samen maken we zo van Kampen een levendige, aantrekkelijke en kleurrijke gemeente. Een gemeente waar mensen graag leven of op bezoek komen, omdat ze zich welkom voelen. We stimuleren een broedplaats waar ontmoeting is en kunstenaars elkaar kunnen versterken