Onze nieuwe economie bouwen we op al die mensen en bedrijven die eerlijk en duurzaam werken. Op goed werkgeverschap, met oog voor Kampen, de wereld en de mensen om ons heen. Op het midden- en kleinbedrijf (MKB), startups, digitalisering, kennis en groene innovatie.

Zo’n economie kan niet zonder een sterke en betrouwbare lokale overheid. Een lokale overheid die investeert, de grenzen van de planeet erkent en kiest voor een eerlijke verdeling van kennis, macht, inkomen en onze natuurlijke hulpbronnen.