Foto: Colin Kouffeld

Kampen is een mooie gemeente, dankzij een fraai natuurlijk buitengebied en veel groen in kernen en wijken. Daar willen we zuinig op zijn. We respecteren de waardevolle dieren en planten en beschermen de natuur in onze omgeving. We koesteren onze vier Natura 2000-gebieden, de meest bijzondere natuurgebieden van Nederland. Zo blijft Kampen een plaats waar mensen graag wonen, werken, spelen en ontspannen. GroenLinks wil ervoor zorgen dat we de wereld schoner achterlaten dan we die hebben gekregen. We willen dat mensen en bedrijven zo min mogelijk schade toebrengen aan natuur en milieu.

In een groene wijk is het leven prettiger en gezonder. Kinderen kunnen lekker buiten spelen op natuurlijke speelterreinen en mensen kunnen dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil GroenLinks het groen in onze gemeente beschermen en zelfs uitbreiden. We maken wijken groener met bomen, struiken en bloemen, met trapveldjes en kleine parken. We houden onze straten en pleinen, onze parken en plantsoenen schoon. Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op, dat is ons principe. Het Groene Hart en het Zoddepark zijn ‘groene parels’ binnen de gemeente, waar we goed voor zorgen.

We zeggen nee tegen Lelystad Airport en de laagvliegroutes boven Zalk, Wilsum, Kamperveen, ‘s-Heerenbroek en Kampen. Opening van Lelystad Airport leidt tot geluidshinder en vervuiling in onze gemeente, o.a. door de laagvliegroutes. GroenLinks wil die hinder voorkomen. Samen met andere afdelingen van GroenLinks en de Tweede Kamerfractie blijven we ons inzetten om uitbreiding en de opening van vliegveld Lelystad te voorkomen.