Foto: Colin Kouffeld

De binnenstad is een plek waar het goed toeven is en we de rijkdom van ons erfgoed kunnen bewonderen. Daarom wordt de binnenstad autoluw. In de binnenstad wordt beleven steeds belangrijker dan kopen.

GroenLinks wil werken aan een binnenstad waar veel te beleven valt en aan centra die meer zijn dan winkelgebieden. Het traditionele winkelaanbod verandert. Er komen steeds vaker tijdelijke winkels met voordelige aanbiedingen. Een deel van de winkels in de binnenstad breidt uit en verplaatst zich naar de rand van de stad. Daardoor ontstaat leegstand. Dit heeft gevolgen voor de levendigheid en aantrekkingskracht. Bestaand aanbod is aan het verdwijnen. GroenLinks vindt winkels belangrijk voor de levendigheid van de stad, voor de lokale werkgelegenheid en voor een mooie mix van wonen en werken. 

We voorkomen dat panden in de binnenstad worden opgekocht. Hierdoor bewaren en bevorderen we de leefbaarheid. Overlast vanuit zogenaamde zorgwoningen wordt opgelost. Frauduleuze zorgaanbieders krijgen geen kans meer. 

GroenLinks wil vervuiling en overlast door auto’s zoveel mogelijk beperken. Een autovrije binnenstad is aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Bezoekers parkeren aan de randen van het centrum. De gemeente vergroot hier de parkeercapaciteit. De gemeente verkleint het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad.

De overblijvende parkeerplaatsen zijn met voorrang voor vergunninghouders, elektrische auto’s en gehandicapten. De tijdsduur voor het vergunningparkeren in de binnenstad wordt uitgebreid naar 24 / 7. De gemeente zorgt voor voldoende fietsparkeerplaatsen in de binnenstad.