Het is duidelijk:  we zitten in een diepe wooncrisis die veel inwoners raakt. Wonen is een recht, geen verdienmodel. Ook niet voor de gemeente. Er is met name een groot tekort aan (sociale) huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Starters en mensen met een lager inkomen kunnen vrijwel niet aan een woning komen. Daarbij komt de enorme stijging van de huizenprijzen, waardoor veel mensen geen kans maken op de woningmarkt.

In de gemeentelijke plannen is er te veel aandacht voor de bouw van dure woningen voor inwoners van buiten Kampen. Dat zet de woningmarkt in Kampen alleen maar verder onder druk. GroenLinks maakt zich sterk voor een eerlijke woningvoorraad. Wij willen dat allereerst meer betaalbare sociale huur en koop woningen worden gebouwd, zodat het voor iedereen mogelijk wordt om een passende woning te vinden.

Woningen die gebouwd worden zijn energieneutraal en duurzaam. Het is daarnaast belangrijk dat mensen kunnen wonen in een voor hen passende woning: een woning die past bij de bijzondere mogelijkheden of beperkingen van de bewoner(s), met de nodige voorzieningen in de buurt.