Samen met inwoners zoekt de gemeente passende oplossingen als er problemen ontstaan. Beter nog is, dat we inwoners ondersteunen voordat er problemen ontstaan. De inwoner met de vraag is leidend, niet de verschillende wetten en loketten die er zijn. Een integrale benadering is belangrijk. Wie hulp nodig heeft, moet eenvoudig de weg daarheen kunnen vinden en snel uitsluitsel krijgen over ondersteuning die nodig is.

Veel mensen hebben vroeg of laat hulp nodig. De gemeente is via de WMO en Jeugdzorg verantwoordelijk voor een deel van deze zorg en begeleiding. GroenLinks wil dat de gemeente uitgaat van wat een inwoner nodig heeft. Inzet is altijd dat de hulp zorgvuldig is en recht doet aan de behoefte van wie die hulp krijgt. We praten met mensen, niet over hen. 

Kinderen en jongeren hebben een omgeving nodig die hen kansen biedt; waar ze zich thuis voelen en de wereld kunnen ontdekken, waar ze kunnen spelen en leren in een omgeving waar ze veilig zijn en waar ze ongehinderd kind kunnen zijn en hun afkomst niet hun toekomst bepaalt. Als kinderen en jongeren de kans krijgen om zichzelf te ontdekken en zich te ontwikkelen wordt als vanzelf ook hun omgeving sterker en mooier.

Een leven verloopt niet altijd op rolletjes, ook niet als je kind of jongere bent. Grotere problemen zijn soms te voorkomen als kinderen en jongeren een goede basis hebben, thuis en in hun omgeving. En als er op tijd en op maat een helpende hand is als dat nodig is.