Nieke Jansen is wethouder van GroenLinks in Kampen.

  • Armoedebeleid
  • Bodem
  • Duurzaamheid
  • Financiën
  • Kunst en cultuur
  • Milieu
  • Omgevingswet