Nieke Jansen, raadslid voor GroenLinks, vraagt aan het college om in actie te komen voor een snel herstel van het vervoer volgens de dienstregeling.

Rekenen

“Op Openbaar Vervoer moet je kunnen rekenen. Het meest geldt dat voor wie ‘essentieel’ reist, bijvoorbeeld naar het werk, voor mantelzorgtaken of naar een medische afspraak of een bezoek in het ziekenhuis en straks ook weer naar de scholen. Maar het raakt ook mensen die op bezoek willen gaan of een wandeling of een verblijf planden in Kampen, of juist daarbuiten. Openbaar vervoer is een basisvoorziening en het Kamperlijntje wordt goed gebruikt. Uitval moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden en in geval van overmacht is vervangend vervoer van belang.”

Alternatief 

Communicatie over de uitval gebeurt enkel via de borden op het perron en een omroepbericht. Verwijzing naar een alternatief voor de trein ontbreekt. Dat is lastig voor onervaren of onzekere reizigers en voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Nieke Jansen: “Als gebrek aan personeel de oorzaak is, is de uitval bij Keolis allang bekend. Dan moet je reizigers eerder en beter informeren, zodat mensen op tijd weten waar ze aan toe zijn. Nu zie je mensen vertwijfeld zoeken naar meer informatie.”

Groot belang

Voor het Openbaar Vervoer in de regio is de provincie de opdrachtgever. Dat betekent niet dat Kampen dan maar af moet wachten, vindt GroenLinks. “We vragen het college om bij de provincie aan de bel te trekken. De dienstregeling moet uitgevoerd worden en de informatie moet beter als dat een keer niet lukt. Het Kamperlijntje is van groot belang voor Kampen. Laat aan de provincie weten dat we nu en in de toekomst zekerheid willen hebben over de halfuursverbinding, van vroeg tot laat.”