Nieuws

Gemeente Kampen herplant meer bomen dan er gekapt worden

Keurig volgens de afspraken in het collegeprogramma (her)plant de gemeente Kampen voor elke gekapte boom een boom in diezelfde wijk. De cijfers over 2019 maken duidelijk hoe goed dat gaat. Er werden 196 bomen gekapt en 211 bomen herplant. Dat is mooi, vindt GroenLinks-raadslid Renée Bouwman, want al die herplante kleine bomen hebben nog wel wat groei nodig voordat ze even nuttig en mooi zijn als hun voorgangers.

Lees verder

Stopzetting stadstoezicht blijkt nog geen gelopen zaak

Afgelopen woensdag kopte de Stentor dat de gemeente Kampen stopt met de stadstoezicht in Kampen. Het zou volgens de burgemeester niet meer voldoen in deze tijd. GroenLinks was verbaasd en stelde vragen tijdens de commissievergadering. Dan blijkt: Er is nog geen besluit om te stoppen met stadstoezicht, terwijl de burgemeester het wel zo verwoorde aan de Stentor.

Lees verder