Nieuws

Commentaar op ruimte in de lucht

Samen met zeven gemeenten en de provincie Overijssel heeft Kampen laten weten hoe ze denkt over vliegtuigen op weg naar en van Lelystad Airport. Ook GroenLinks diende een zogenaamde zienswijze in. De boodschap van GroenLinks blijft onveranderd: dat vliegveld moet er niet komen.

Lees verder

GroenLinks bezorgd over bezuinigingen

Bezuinigen

GroenLinks maakt zich zorgen over het effect van de grote bezuinigingen die op stapel staan bij de gemeente. Raadslid Edwin Burgman roept het college van burgemeester en wethouders op verenigingen en culturele instellingen zoveel mogelijk te ontzien. Hieronder zijn betoog tijdens bespreking van de bezuinigingsplannen in de raadscommissie.

Lees verder

Samen voor ons 'allemansland'

We moeten het samen doen. Dat schrijft Renée Bouwman in de rubriek Raadspraat van weekblad De Brug in een pleidooi voor een schonere wereld.

Lees verder

Red de villa, maar hoe dan?

GroenLinks zet zich al jaren in voor behoud en herstel van het beschermd stadsgezicht van de Bovenhavenstraat. Daarvoor is een idee nodig: een gebiedsvisie. Die is er nog steeds niet terwijl GroenLinks in 2011 al een serieuze voorzet gaf en de gemeenteraad een duidelijke motie hierover met algemene stemmen aannam. Ter herinnering de documenten van toen.

Lees alle documenten

GroenLinks houdt opruimactie tijdens World Cleanup Day

Op World Cleanup Day gaat GroenLinks Kampen gewapend met afvalgrijper en vuilniszak de binnenstad in om de aarde een stukje schoner te maken. Daarbij nodigen zij iedereen uit hetzelfde te doen door in de binnenstad mee te helpen, in een andere wijk of in eigen straat op te gaan ruimen. Zo hopen zij samen met de rest van Nederland en 156 andere landen de wereld schoner te maken.

Lees verder