Burgemeester Sander de Rouwe beloofde zich hier persoonlijk voor in te zetten en het gesprek hierover in de samenleving aan te gaan jagen. Hij deed de toezegging tijdens de behandeling van de meerjarenbeleidsvisie Oud & Nieuw in Kampen. 

Carbid schieten 

In september 2020 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan die het college opriep om een meerjarenbeleidsvisie op te stellen voor de Oud & Nieuw viering in Kampen. Afgelopen najaar stond de eerste besprekingen van deze beleidsvisie vooral in het teken van behoud van tradities: carbid schieten in de gemeente Kampen. Deze week kreeg dierenwelzijn en het beschermen van stadsnatuur uitgebreid aandacht. 

Edward Boon, van D66 Kampen:; “Het is goed dat we behoud van traditie, veiligheidsmaatregelen en het beperken van overlast voor mensen nu geregeld hebben in een meerjarenbeleidsvisie. Het is volstrekt logisch om dierenwelzijn ook mee te nemen in dit geheel. Dat heeft tot nu toe te weinig aandacht gekregen. Wij zijn heel blij dat de burgemeester hier nu werk van gaat maken.” 

Blij met toezegging 

Anne Christina Faber, van GroenLinks Kampen is blij met die toezegging: ‘Het afsteken van vuurwerk en carbid schieten op plekken die belangrijk zijn voor de natuur is niet meer van deze tijd. Het Groene Hart, het Zoddepark, geen vuurwerk of carbid daar als het aan ons ligt. De gemeente gaat hierover in gesprek met inwoners. Dat is belangrijk want het moet niet enkel gaan om handhaving of bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones, maar ook om bewustwording.’

Bewustwording 

Na de zomer informeert burgemeester De Rouwe de commissie over de wijze waarop hij het gesprek in de samenleving voor zich ziet en  hoe hij de overlast, over het beperken van overlast voor milieu en dieren rondom de viering van Oud & Nieuw, gaat faciliteren. De burgemeester denkt onder andere aan een bewustwordingscampagne in aanloop naar Oud & Nieuw.

Diverse partijen hebben uitgesproken met belangstelling naar zijn plannen te kijken. Inwoners, belangenverenigingen of vertegenwoordigers worden uitgenodigd om actief mee te doen aan dit gesprek.