Dit is de tekst van zijn betoog.

Lef

Voorzitter, sinds 2005 woon ik in Kampen.. Van origine ben ik een blauwvinger. Ja, ik zie raadsleden en luisteraars even slikken. Wees gerust, ik voel me hier helemaal thuis en Zwolle, dat vind ik… Ach, dat doet er ook niet toe.

Maar één ding kunnen we van die Zwollenaren wel leren Ze lijken trotser op hun gemeente dan wij. Zíj hebben de scheldnaam ’’de Blauwvinger’’ omgebogen naar iets om trots op te zijn. Het is daar één en al ‘’ik ben een blauwvinger’’.

Bang

Maar wat doen wij? Wij zijn bij elke stap vooruit bang dat het een domme en verkeerde beslissing zal zijn; ja, u raadt het al, een Kamper ui. Daar wil GroenLinks van af.

Want waarom maken we ons in Kampen soms zo klein? We mogen wat GroenLinks betreft gerust veel trotser zijn op onze gemeente en ook op onze besluiten, als we goed voor die gemeente zorgen!  

Super gedurfd 

Mijn voorstel: maak een Kamper Ui iets om trots op te zijn!. Hoe onwaarschijnlijk die verhalen ook zijn; het is toch wel super gedurfd, innovatief en inventief om een steur traceerbaar te maken door een bel aan de vis te hangen of om je beste koe het eten te geven dat de boer nog niet kent: het gras op de toren.

Laten we niet vergeten dat de Kamper Uien stammen uit de tijd dat Kampen door haar lef zo’n beetje de belangrijkste stad van West-Europa was. De iconen van die tijd, zoals de Bovenkerk of het raadhuis, geven Kampen nog altijd allure.

Ik vertel het met een knipoog, maar ik meen het! We mogen trotser zijn op deze gemeente Het is tijd voor meer lef en wat mij betreft dus ook meer kamperuien. Want in mijn ogen is een Kamperui het synoniem van lef en niet van dommigheid. 

Deze perspectief nota toont lef:
Het is gedurfd om een perspectiefnota voor te leggen met een structureel financieel tekort. Natuurlijk is het onverantwoord om daar helemaal niets aan te doen. Maar GroenLinks vindt, dat het tijd is om te investeren in onze gemeente en dat we niet in de kramp moeten schieten.

Met deze Perspectiefnota investeren we flink in onze gemeente. Dat doen we voor inwoners, voor verenigingen en ondernemers. Voor het groen en de natuur om ons heen en voor het klimaat. Voor een Menselijker, eerlijker en duurzamer Kampen. 

Deugd

Willen wij dan niets doen aan het structurele tekort? Natuurlijk wel, we zien bijvoorbeeld mogelijkheden in eenmalige dekkingen vanuit onze volle reserves en in het beter doorrekenen van de onbenutte kapitaallasten. Aristoteles leerde ons dat de deugd in het midden ligt.

Die balans zoeken wij ook in dit financiële tekort. Niet regeren uit angst, maar ook niet roekeloos of overmoedig zijn.  In het midden ligt durf. Durf om verantwoorden keuzes te maken en vooruit te blijven gaan. 

Eerlijker 

We zijn blij met deze perspectiefnota en eerlijk gezegd ook best trots op wat er uit de handen komt van ons college. Ik noem een paar investeringen waar GroenLinks heel blij mee is. 
Kampen wordt menselijker en eerlijker.

We investeren in het vergroten van de bestaanszekerheid. Zo worden er meer betaalbare woningen gebouwd, waaronder 600 sociale huurwoningen. Kampen zet in op meer sociale ontmoeting in wijken en buurten en de armoedeaanpak verandert meer en meer;  van alleen maar financiële regelingen naar een werkwijze die inwoners structureel uit de armoede moet helpen. 

Kampen investeert in een toekomstbestendige en duurzame economie, onder andere door de bestaande bedrijven terreinen te revitaliseren en te optimaliseren, zodat we de ruimte optimaal gebruiken en niet steeds nieuw groen opofferen.

Gastvrij 

Voor een menselijker en eerlijker Kampen kijken we ook over de grenzen van onze eigen gemeenschap. Kampen heeft laten zien dat we gastvrij willen en kunnen zijn voor mensen die ontheemd zijn. Bij die gastvrijheid hoort ook dat je mensen kansen biedt om te leren en te werken.

Voor Oekraïners is die ruimte er al. Net als  D66 en GBK vinden wij het belangrijkdat vluchtelingen mee  kunnen doen en minimaal beperkt worden  om te  werken. We dienen daarom de motie werkkansen voor ontheemden mee in. 

Parkeren 

Kampen wordt duurzamer. Het komende jaar worden de eerste plannen gemaakt om de binnenstad autoluwer te maken. Er komt een parkeerplan dat de basis wordt voor nieuwe parkeermagneten, zodat bezoekers straks makkelijker aan de randen van de binnenstad kunnen parkeren. Het zou zo maar kunnen dat we in de toekomst onder het Berghuisplein kunnen parkeren. 

De duurzaamheidsaanpak gaat in een hogere versnelling, echt samen met inwoners en ondernemers. We zetten zo flinke stappen om Kampen voor 2050 energieneutraal en circulair te maken. 

Dieren

Er wordt flink geïnvesteerd in meer biodiversiteit, zodat de stadsnatuur in onze gemeente, in wijken en buurten veel beter wordt. En er komt in Kampen eindelijk een dierenwelzijnsbeleid. Dat draagt bij aan een omgeving die goed is voor alle dieren die er leven; zwerf-, huisdieren) en in het wild levende dieren. 

Kortom: Deze perspectiefnota heeft een heldere koers. Het college maakt volgens GroenLinks goede keuzes. 

Zijn we dan alleen maar blij met wat hier voorligt? Nee. Als het gaat om de havenontwikkeling lijkt het wel alsof dit college niet uit de groef kan komen van een tweede Zuiderzeehaven. Terwijl we daarover toch één- en andermaal duidelijke afspraken over maakten.

Nee tegen haven 

GroenLinks wil geen tweede ZZH. We dienen daarom ook de motie van CU mee in. Die motie roept de regio Zwolle op om verder te kijken dan alleen het eigen gebied en de samenwerking te zoeken met andere regio’s, ook in de zoektocht naar havencapaciteit. 

Voorzitter ik rond af:
De deugd ligt in het midden, zei ik eerder. Dit college bestuurt niet angstig en niet roekeloos, maar met durf. We kregen een Perspectiefnota met lef, met hart voor wat er echt toe doet.  Er ligt een stevige investeringsagenda: gedurfd, inventief, innovatief. 

Als dat een Kamper ui 2.0 wordt, dan kunnen we daar trots op zijn. Want zo maken we Kampen Menselijker, eerlijker en duurzamer.