Dat waren onderwerpen die tijdens de behandeling van de ‘bouwsteen wonen’ besproken werden. GroenLinks is voorstander van een goed gemeentelijk woonbeleid en deze bouwsteen ziet er goed uit. Toch bleef er nog wel wat te wensen over.

Goedkoop

We maken ons zorgen over de hoeveelheid goedkope woningen. En we vinden dat steeds goed moet worden gevolgd hoeveel woningen er precies nodig zijn. Om niet te veel woningen te bouwen waar geen behoefte aan is en ons buitengebied niet onnodig vol te bouwen, zeker niet ‘over’ de Zwartendijk.

En verder vinden we dat vooral binnen de bebouwde kom gebouwd moet worden (inbreiding). Zonder de belangrijke groenelementen daarvoor op te offeren natuurlijk. 

Duur

Jammer genoeg wordt in Reeve vooral in de dure sector gebouwd: 73% van alle 600 woningen die daar nu gebouwd mogen worden zit daar in die prijsklasse (gemiddeld in Kampen is dat 30%). Slechts 11% zit er in de sector ‘goedkoop’ (13 woningen per jaar bij een bouwperiode van 5 jaar). En als je bedenkt dat het plan (niet van GroenLinks trouwens) is om daar nog eens 700 woningen bij te bouwen dan weet je dat er héél veel vooral dure woningen bij gaan komen. 

Evenwicht

De bouwsteen wonen streeft naar een evenwichtige opbouw van het woningaanbod, met 30% duur, 40% ‘middenduur’ en 30% ‘goedkoop’ (waarvan 20% sociale huur). Dat ‘goedkoop’ moet je met een korrel zou nemen trouwens; het gaat dan om woningen tot 225.000 euro (vrij op naam).

Als je zo weinig goedkope woningen bouwt in Reeve dan betekent dat dat er op andere locaties (veel) meer goedkope woningen gebouwd moeten worden. We vrezen dat de opbrengsten van andere woningbouwlocaties daardoor gaan tegenvallen. En dat zal er in onze ogen toe leiden dat daar niet meer maar juist minder betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Precies het tegenovergestelde van wat je wilt dus. 

Garantie

Dat was de kern van onze bijdrage in de vergadering van de commissie ruimtelijke ontwikkeling van maandag 4 oktober. Om die reden kwamen we in de raadsvergadering van 14 oktober met een amendement, een voorstel voor een wijziging van het raadsbesluit dus. We wilden daarmee de garantie opnemen dat er steeds voldoende in de goedkope sector gebouwd wordt.

Dat amendement haalde het jammer genoeg (net) niet. Er waren 12 stemmen voor het amendement, net niet genoeg voor een meerderheid. Tegen stemden de fracties van CDA, D66, GBK en ChristenUnie. Dat is natuurlijk treurig nieuws, in de eerste plaats voor mensen die vaak al lang op een goedkope woning wachten.

Ambitie

Naast de ‘bouwsteen wonen’ besprak de commissie r.o. op 4 oktober ook het ‘Ambitiedocument Kampen Zuidwest’. Een gezamenlijk stuk van de gemeente Kampen én het bouwconsortium de Dijken.

Dat consortium is een private partij die een deel van de woningen in de gemeente Kampen mag bouwen als gevolg van de afwikkeling van het zogenaamde grondbankdossier. Een partij ook die belang heeft bij het bouwen van zo veel mogelijk woningen.

We vinden het raar dat een partij die belang heeft bij zoveel mogelijk woningbouw samen met de gemeente een visie maakt die neerkomt op… zo veel mogelijk bouwen. Het plan behelst maar liefst 2.100 tot 2.500 woningen, allemaal te bouwen in het buitengebied. Veel te groot, vindt GroenLinks. We hebben het hier over een uitbreiding van meer dan 10% van onze hele woningvoorraad!

Vertraagd

We vrezen dat hier zó veel ambtelijke capaciteit voor nodig is dat inbreidingsplannen, die we volgens de wet éérst moeten uitwerken,  hierdoor niet of sterk vertraagd worden uitgewerkt. En daarom stemden we hier niet mee in. Als enige partij in de gemeenteraad…