Eerst maar eens het aantal vliegtuigen. Het Luchthavenbesluit Lelystad (gewijzigd voorstel is in 2019 in procedure gebracht) maakt een uitbreiding met 45.000 vliegbewegingen van ‘groot handelsverkeer’ mogelijk. Anders dan de briefschrijver aangeeft is dat exclusief de vliegbewegingen van helikopters, zakelijke vluchten en kleinere (les-) vliegtuigen.

Stijgen en dalen

De grote vliegtuigen stijgen/dalen voor een flink deel over de gemeente Kampen. In de eerste jaren zou het gaan om zo’n 30 vliegbewegingen per dag, waarvan er zo’n 25 over de gemeente Kampen komen, liet het ministerie weten.

Er wordt gevlogen van 6 uur ‘s ochtends tot 23 uur ’s avonds (hoewel vliegtuigen onder voorwaarden ook nog wat later mogen aankomen). De dalende vliegtuigen vliegen boven onze gemeente op een hoogte van zo’n 900 meter, de stijgende vliegtuigen vliegen op een hoogte tot zo’n 1.800 meter. Laag dus.

Vrijheid

En hoewel de routes als lijntjes op de kaart staan moet je daarbij wel bedenken dat er voor piloten een zekere vrijheid is om daarvan iets naar links of rechts uit te wijken. De vliegroutes lopen onder meer over Kamperveen, ‘s-Heerenbroek en Wilsum en in Kampen over het Onderdijks en Reeve. Maar ook mensen die daar in de buurt wonen zullen hier vast het nodige van gaan merken.

Men heeft door de ‘herziening van het luchtruim’ geprobeerd de laagvliegroutes te laten verdwijnen, maar dat is helaas niet gelukt. Voor de gemeente Kampen heeft de luchtruimherziening nog geen daling van de overlast opgeleverd.

Stiller?

En zijn dat stillere vliegtuigen zoals de briefschrijver verwacht? We kijken maar weer even in het Luchthavenbesluit. Er zijn dicht bij het vliegveld (100 meter van de start- en de landingsbaan) wel ‘handhavingspunten’ voor geluid maar op grotere afstand niet, lezen we. We zien dat er weliswaar onderzoek wordt gedaan naar stillere vliegtuigen maar dat daarover in de regels bijna niets wordt vastgelegd.

Er worden straks dan wel metingen uitgevoerd, ook in (en betaald door) de gemeente Kampen, in Kampen en Wilsum, om zo in ieder geval de overlast aan te kunnen tonen. Maar we hebben eerlijk gezegd nog geen idee wat er gebeurt wanneer die metingen te hoog zouden uitvallen. Óf er iets gebeurt.

Rommelig

De procedures rond de uitbreiding van Lelystad Airport verlopen zacht gezegd rommelig. Zo bleken in het milieueffectrapport, ook al was het aanvankelijk goedgekeurd door de commissie voor de m.e.r., zodanige fouten in geluidsberekeningen te zitten dat een deel opnieuw moest. En ook de berekeningen van de stikstofdepositie bleken veel te laag uit te vallen; tot op de dag van vandaag is er daarom nog geen natuurvergunning voor Lelystad Airport afgegeven.

En zouden de omwonenden van Schiphol beter af zijn met Lelystad Airport? Ook al niet. Weliswaar zou Schiphol een deel van de (vakantie)vluchten verhuizen naar Lelystad, maar dat zou er alleen maar toe leiden dat Schiphol verder zou kunnen doorgroeien. Niks afname van het aantal vluchten en bijbehorende overlast daar dus.

Tegen

Anders dan de briefschrijver kennelijk hoopt zien we dus geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het wel mee zou vallen met de overlast van de vliegtuigen van en naar Lelystad Airport. Daarom waren, zijn en blijven we tegen de uitbreiding van het vliegveld.