Met wethouder Nieke Jansen besprak zij de overlast waarmee Kampen te maken krijgt als Lelystad Airport open gaat en de inzet van GroenLinks, landelijk en lokaal, om dit tegen te houden. Ook kwam aan de orde wat er gebeuren moet om mensen te ondersteunen voor wie nu de energierekening de pan uit rijst. Aansluitend ging Suzanne Kröger in de Oudestraat in gesprek met Kampenaren. 

Tegengeluid

Wie Suzanne Kröger zegt, zegt Lelystad Airport. Al jaren geeft zij een stevig tegengeluid. Dat brengt haar nu opnieuw naar Kampen. Kröger: “De opening van Lelystad Airport leidt tot overlast in een veel groter gebied, onder andere in het mooie Kampen. Laagvliegroutes boven Kampen voorkom je alleen nog door dit vliegveld niet te openen.”  

Goed nieuws

Het nieuws van de afgelopen week over de geweigerde natuurvergunning is goed nieuws? “Zeker is dat goed nieuws! De natuurvergunning voor Lelystad Airport is geweigerd omdat er fouten zitten in de berekeningen. Alweer fouten! GroenLinks vindt dat nu snel de conclusie getrokken moet worden dat het vliegveld niet open kan. Omdat het écht niet past. We moeten stoppen met rekenen en snel de knoop doorhakken.”

Bedrijven 

Maar stel dat het vliegveld niet open gaat, wat gebeurt er dan met wat er al staat en wie betaalt de kosten? Suzanne Kröger: “Rondom de vertrekhal is een bedrijventerrein dat ook door andere bedrijven gebruikt kan worden. Duurzame bedrijvigheid, circulaire economie, dát zijn de bedrijven waaraan GroenLinks dan denkt.”

Energiearmoede

Kröger is voor GroenLinks ook de woordvoerder op klimaat. Zij ziet hoe de steeds maar stijgende energieprijzen zeker in gezinnen met een laag inkomen leiden tot grote problemen. Terwijl juist die gezinnen niet gemakkelijk hun huis duurzamer kunnen maken. Wat doet GroenLinks om de ‘energiearmoede’ aan te pakken?

Suzanne Kröger: “De energieprijzen zijn in korte tijd heel hoog geworden, ook al vóór de oorlog in Oekraïne. GroenLinks wil de mensen helpen die hun rekeningen daardoor niet meer kunnen betalen. Het kabinet moet met een noodwet komen om dat mogelijk te maken. Dat is de eerste, snelle slag. Maar er moet meer gebeuren. We willen verduurzaming óók bereikbaar maken voor mensen met een kleine portemonnee. Zodat ook zij hun huis goed kunnen isoleren en zonnepanelen kunnen plaatsen. Het kabinet moet met een nationaal energiebesparingsfonds komen. Schaf de verhuurdersheffing voor de woningcorporaties af en geef de corporaties daardoor de mogelijkheid te investeren in energiebesparing. Daar moet je dan ook eisen aan stellen. Enkel glas of een dak zonder isolatie; dat kan echt niet meer.”

Uitkeringen

Nieke Jansen legt een link met de Participatiewet. Moet je niet ook daar iets veranderen om energiearmoede aan te pakken? Kröger: “GroenLinks wil het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen verhogen. Mensen hebben recht op bestaanszekerheid. Dat heb je alleen als je echt genoeg hebt om van te leven, dus ook om je huis zo duurzaam mogelijk te verwarmen. Maar er is meer mis. Als je naar de Participatiewet kijkt, zie je een wet die gebouwd is op wantrouwen. In de Toeslagenaffaire hebben we gezien waar dat toe kan leiden. We moeten veel meer vanuit vertrouwen werken; minder regels, meer kansen, meer oog voor wie mensen zijn en voor wat ze kunnen. Menselijk, eerlijk en duurzaam gaan altijd hand in hand.”

 

 

Nieke Jansen in gesprek met Suzanne Kröger over Lelystad Airport Afspelen op YouTube
Nieke Jansen praat met Kamerlid Suzanne Kröger over de Participatiewet Afspelen op YouTube
Edwin Burgman, Suzanne Kröger en Nieke Jansen
Lijsttrekker Edwin Burgman, Kamerlid Suzanne Kröger en wethouder Nieke Jansen
De straat op in Kampen met Kamerlid Kroger
Kamerlid Suzanne Kröger