Een meerderheid in de Tweede Kamer wil geen commerciële luchtvaart op Lelystad Airport. Een voorstel van de Partij voor de Dieren, mee-ingediend door GroenLinks-PvdA en andere partijen, kreeg voldoende steun. Daarmee is de kans dat Lelystad Airport open gaat heel klein geworden. 

Kantelpunt

Nieke Jansen, raadslid voor GroenLinks Kampen: “We hebben ons vanuit Kampen en de regio vanaf de eerste plannen verzet tegen deze luchthaven, vanwege de overlast door de laagvliegroutes en vanwege de schade voor milieu, klimaat en volksgezondheid. We moeten nog zien hoe het nu verder gaat, maar deze uitkomst is echt een kantelpunt. Alle protesten en kritische geluiden hebben geholpen. Ik ben blij met deze uitkomst.”

Nieuwe plannen 

In de motie krijgt de regering de opdracht om samen met de regio nieuwe plannen te ontwikkelen. Niels Jeurink, statenlid voor GroenLinks Overijssel: “Groei van luchtvaart is niet meer van deze tijd. We moeten veel minder vliegen en treinverkeer stimuleren. Het is niet klaar met dit besluit. Het is belangrijk dat er snel een nieuwe, nuttige bestemming voor de gebouwen en het vliegveld gevonden wordt en dat er schone investeringen in Flevoland komen.”

Steun verdampt 

GroenLinks heeft de plannen voor Lelystad Airport 13 jaar lang uiterst kritisch gevolgd en ondernam vaak actie met vragen, moties, inspraakreacties en protestbijeenkomsten. Jeurink: Al die inzet in de Tweede Kamer, in gemeenteraden en in de Provinciale Staten en van actiegroepen heeft gewerkt. Langzaam maar zeker verdampte de steun voor het vliegveld. Met succes: een meerderheid van de Tweede Kamer vindt nu eindelijk dat de stekker er uit getrokken moet worden.”