Lelystad Airport mag niet worden uitgebreid! GroenLinks vindt dit al jaren en laat dat op alle mogelijke manieren weten. Van Tweede Kamer en Provinciale Staten tot gemeentebesturen en -raden, overal laten we de boodschap horen.

Steeds weer

De gevolgen voor natuur en milieu en de mensen die onder de vliegroutes wonen zijn te groot. Geluidsoverlast, klimaatverandering, slechtere luchtkwaliteit, aantasting van natuur, in elke procedure die de overheid organiseert brengen we deze argumenten steeds weer in. En dat blijven we ook doen.

Pas op de plaats

Het kabinet is zoals bekend demissionair en dat betekent dat er geen 'controversiële besluiten' genomen mogen worden. Ook Lelystad Airport werd door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Raadslid Niels Jeurink: "Dan verwacht je toch dat de regering een pas op de plaats maakt en dat nieuwe besluiten pas door de nieuwe regering worden genomen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Minister Van Nieuwenhuizen draaft gewoon door en heeft nu dus ook minister Schouten voor haar karretje gespannen."

Voornemen

Minister Schouten heeft het voornemen om voor Lelystad Airport een vergunning af te geven zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Met de vergunning wordt het mogelijk om jaarlijks 10.000 vliegbewegingen (starts of landingen) van 'groot handelsverkeer' mogelijk te maken. Het is nog een voornemen, een ontwerpbesluit.

En 'dus' was het mogelijk met zienswijzen te komen. De provincie Overijssel en negen gemeenten maakten van deze gelegenheid gebruik en kwamen met een gezamenlijke zienswijze. De zienswijze is ook ondertekend door 'onze' GroenLinks-wethouder Irma van der Sloot. 

Duidelijk en talrijk

De zienswijze roept het ministerie van demissionair minister Schouten op de gevraagde vergunning te weigeren. De redenen daarvoor zijn duidelijk en talrijk.

Jeurink: "Zo is het de bedoeling dat er van en naar Lelystad Airport uiteindelijk 45.000 vliegbewegingen komen. Maar deze vergunning is voor 'slechts' 10.000 vliegbewegingen en is dus een eerste stap. Dat is een soort salamitactiek en dat mag niet wanneer in andere besluiten toch écht 45.000 vliegbewegingen genoemd worden. Ook aan de berekeningen van de stikstofdepositie is van alles mis. Zo wordt de uitstoot flink onderschat en is de uitstoot van het verkeer van en naar het vliegveld onvoldoende meegenomen. En bedenk daarbij dat de minister de 'stikstofruimte' weg wil halen van Schiphol, terwijl Schiphol nog geen natuurvergunning heeft!"

Weigeren

In de zienswijze zijn al deze redenen om de vergunning te weigeren heel duidelijk opgeschreven en uitgelegd. "En daar zijn we heel blij mee", besluit Jeurink. "We hopen zeer dat demissionair minister Schouten en haar opvolger de bezwaren serieus nemen en de gevraagde vergunning weigeren."   

Meer lezen: