Irma van der Sloot vertrekt kort voor het einde van de raadsperiode. ”Mijn betrokkenheid bij de publieke zaak is groot, al vanaf dat ik aan het werk ben. Mijn wethouderschap heeft mij geleerd dat ik mijn kwaliteiten beter in kan zetten op een plek waar ik zelf geen deel ben van het ‘politieke spel’. Afgelopen maand kreeg ik de vraag om me in te zetten voor een baan die mij helemaal op het lijf geschreven is. Vanaf januari 2022 zal ik op een andere plek met hart en ziel verder werken aan een duurzame toekomst.”

Verhard

Een bijkomstige reden ligt in de verhardende cultuur. “Het wethouderschap heb ik met veel plezier vervuld. Daar hoort ook bij dat ik als wethouder een publiek figuur werd en dat is prima. Kwalijk vind ik het dat het heel normaal lijkt om wethouders af te rekenen op zaken die niet bij hen liggen of op geluiden bezijden de waarheid. Het staat me tegen als er op de persoon gespeeld wordt, en niet op de bal. Akeliger wordt dat als dat gebeurt via de sociale media en niet in de raad, waar het debat thuishoort.”

Missen

Fractievoorzitter Nieke Jansen betreurt het vertrek van haar wethouder, maar heeft ook begrip: “Irma heeft een zware portefeuille, met financiën, duurzaamheid, armoedebeleid, cultuur en inclusie. Ze heeft in bijna vier jaar veel gerealiseerd voor onze gemeente. Haar beste krachten heeft ze gegeven, en vaak ook meer dan dat. Zij kiest voor een werkplek met meer afstand van de politieke arena. Een plek waar ze haar deskundigheid en haar betrokkenheid bij een duurzame toekomst nog productiever kan maken. Ik begrijp dat heel goed. Maar wij gaan haar ontzettend missen.”

Trots

Irma van der Sloot stak in 2018 over van de provincie Overijssel naar het wethouderschap. In de oude gemeente Kampen was zij vier jaar fractievoorzitter van GroenLinks. In de periode 2010-2014 werd zij opnieuw raadslid. Van der Sloot kan terugkijken op een reeks resultaten van deze coalitie. Ze heeft Kampen groener en socialer gemaakt, de cultuursector sterk gehouden en inclusie op de agenda gekregen. Ze mag meer dan trots zijn op het vele financiële herstelwerk dat ze deed, waardoor zij de gemeente Kampen nu een gezonde financiële situatie nalaat.

Knipoog

Haar ontslagbrief eindigt met veelzeggende woorden en een kleine knipoog: “De begroting is inmiddels gezond, duurzaam sluitend en kan een stootje verdragen. Er is zelfs voldoende geld voor een volgende raad en college om hun ambities waar te maken. Wees daar zuinig op en wees dat vooral op elkaar! Ik wens u veel wijsheid toe en onthoud: geen plan, geen geld. Het ga u goed!”

Fractie en bestuur van GroenLinks Kampen verwachten in de loop van december helderheid te geven over het vervolg.