1. Wat is 5G?

5G staat voor ‘fifth generation’. Het is het opvolgende mobiele communicatie netwerk van wat we nu hebben; 4G. Het verschil met 4G is dat 5G sneller is en de verbinding betrouwbaarder is. Ook zijn apparaten die 5G gebruiken energiezuiniger en maakt het netwerk een groter scala aan toepassingen mogelijk. Het 5G-netwerk moet de groeiende vraag van consumenten en bedrijven naar meer en snellere mobiele datacommunicatie opvangen. Het huidige 4G-netwerk kan die groeiende vraag straks niet meer aan. 5G maakt gebruik van bestaande en nieuwe zendmasten. Naar verwachting komen er ook kleine antennes bij.

2. Welke zorgen zijn er?

  • Veiligheid: Omdat de Chinese fabrikant Huawei betrokken is bij de bouw van het 5G-netwerk, zijn er op nationaal en Europees niveau twijfels gerezen over de veiligheid van het netwerk. Is het gemakkelijk te infiltreren en te monitoren door kwaadwillenden?
  • Privacy: 5G maakt het mogelijk meer apparaten aan elkaar te verbinden en op een bredere manier informatie te verzamelen en te delen. Hierdoor neemt de kans op een datalek toe. Dat brengt de privacy van het gebruik in het geding.
  • Gezondheid: er zijn zorgen omtrent de effecten van de straling van het 5G netwerk en de hogere frequentie die 5G gebruikt. Zo zou de straling onder andere kanker kunnen veroorzaken, concentratiestoornissen, onvruchtbaarheid etc. Deze zorgen waren er echter ook bij de introductie van 3G en 4G en het gebruik van mobiele telefoons. Klik op deze link voor meer vragen over de gezondheidseffecten. Deze factsheet van de RIVM vertelt meer over 5G straling en gezondheid.
  • Gemeentelijke rol: In juli 2019 is de nieuwe Telecommunicatiewet door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet, die voortkomt uit de Europese Telecomcode, verplicht gemeenten telecomaanbieders grotendeels te faciliteren in het uitrollen van 5G. Dit vergt een organisatorische en eventueel ook een financiële belasting voor gemeenten, waarbij niet duidelijk is hoeveel zij hierbij zelf te zeggen hebben en wie welke kosten draagt.

3. Wat is de rol van de gemeente in de uitrol van het 5G netwerk?

Er is geen specifieke wetgeving die de introductie van 5G regelt. In de Telecommunicatiewet staan wel regels voor de uitgifte van frequenties en het delen van antenne-opstelpunten. Deze wordt eind 2020 aangevuld met nieuwe Europese regels. Gemeenten hebben via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) invloed op de plaatsing van vergunningsvrije antennes door het antenneconvenant. Voor antennes hoger dan 5 meter is toestemming van de gemeente nodig via een omgevingsvergunning. Een gemeente heeft geen invloed op het gebruik van een bepaalde frequentie, het aan- of uitzetten van het 5G zendprotocol of het gebruik van een bepaalde antennetechniek.

4. Wat vindt GroenLinks Kampen van de uitrol van 5G in de gemeente?

Ook GroenLinks maakt zich zorgen over de onbekendheid van dit nieuwe netwerk en met name wat het effect is op de gezondheid. De invloed die de gemeente heeft moeten we ten volste benutten en we moeten actief deel blijven nemen aan het gesprek over de uitrol van 5G in de gemeente.

Tevreden zijn we met de informatie die we ontvangen hebben vanuit de gemeente. Inwoners met zorgen kunnen bij de gemeente terecht en worden geïnformeerd waar nodig. De informatie vertelt ook dat de gemeente weinig invloed heeft op de uitrol van het 5G netwerk. Die beperkte invloed benut de gemeente middels de vergunningverleningsprocudure voor grote zendmasten en via het VNG door het gesprek over 5G te volgen.

 

Groenlinks diende in de Tweede Kamer een motie in die opriep tot onderzoek naar de effecten van het 5G-netwerk op de gezondheid. Dat onderzoek is reeds afgerond en stelt dat de uitrol verder mag gaan, maar de effecten op de gezondheid nader onderzocht moeten worden. Wij blijven de ontwikkelingen op het gebied van 5G en de vorderingen omtrent de uitrol van het 5G-netwerk in onze gemeente volgen.