De Participatiewet uit 2015 heeft als doel iedereen te voorzien van een redelijk inkomen en hulp om te participeren in de samenleving. Toch staat bijna een miljoen mensen die graag wil meedoen, werkloos aan de kant en vindt geen aansluiting op de krappe arbeidsmarkt. Zij krijgen niet de hulp die ze nodig hebben en worden benaderd met wantrouwen en onnodige verplichtingen, constateren de wethouders in het Manifest.

“Wij staan voor een overheid die uitgaat van vertrouwen. Een overheid die je niet opjaagt maar die je  gewoon de hulp biedt waar je recht op hebt. Vanuit die overtuiging weigeren wij al langer om de Participatiewet volledig uit te voeren. Maar dat is niet hoe het zou moeten. De Participatiewet moet worden aanpast”, aldus de wethouders in het Manifest.