Waar mens en natuur samenleven kom je elkaar onherroepelijk tegen en dat is ook de bedoeling. Zo kunnen wij van de natuur genieten en houdt zij ons in leven, maar om haar dat te laten doen moeten wij haar laten leven. Dat is wat de natuur van ons nodig heeft; ruimte en rust.

Schaars

Het geeft dat wij onze (negatieve) invloed op de natuur zo klein mogelijk moeten houden en eventuele problemen moeten oplossen. In onze gemeente Kampen zijn er gelukkig allerlei stichtingen, verenigingen en organisaties die zich daar mee bezig houden. Maar dat werk gaat helaas niet altijd soepel en middelen om dat werk voor de hele gemeenschap te doen zijn vaak schaars.

Dierenwelzijnsbeleid speelt een rol in het goed beheren en beschermen van de natuur in onze gemeenschap. Dierenwelzijnsbeleid bevat allerlei afspraken rond het zorgen voor in het wild levende dieren en het opvangen van zwerfdieren. Allemaal dieren die onder de verantwoording van de gemeente staan.

Samenwerken 

Dit moet dus goed geregeld en afspraken tussen organisaties moeten duidelijk zijn zodat samenwerken goed gaat en taken duidelijk zijn. Hier ligt volgens Renée Bouwman, commissielid voor Groenlinks, nog een taak voor de gemeente.

“Als gemeente sta je in dienst van de gemeenschap en met een groot onderwerp als vergroening van de stad en samenleven met de natuur is de gemeente een uitgelezen organisatie om dit te reorganiseren en coördineren. Maak afspraken met de organisaties die zich bezig houden met natuurbescherming en dierenwelzijn en zorg dat het contact tussen de organisaties en de gemeente goed verloopt. Zet deze afspraken in een dierenwelzijnsnota, zodat het voor iedereen duidelijk is en inzichtelijk. Zorg dat er voldoende middelen zijn om het werk te doen. Ons gemeente heeft de stichtingen en verenigingen wel, maar laten we ze als gemeenschap ondersteunen om het belangrijke nodige werk te doen.”

Mooie plekken

Toen burgemeester De Rouwe aan de slag mocht in de gemeente Kampen nodigde hij de zittende raadsleden uit om hem mee te nemen de gemeente in. Een mooie gelegenheid voor de nieuwe burgemeester om de gemeente te leren kennen en een mooie gelegenheid voor raadsleden om mooie plekken in de gemeente te laten zien.

Een uitgelezen kans voor dit (inmiddels) commissielid om ook te bespreken waar nog werk ligt voor de gemeente. Met dierenwelzijn in de portefeuille en de wettelijke regel dat zwerfdieren onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester vallen, is onze burgemeester de uitgelezen persoon om bovenstaand probleem voor te leggen.

Beter

Renée nodigde hem en een van de natuurbeschermende stichtingen, de Vogelgroep Kampen en omgeving, uit in de natuurspeeltuin om te praten over de natuur in de stad en waar nog kansen liggen om het als gemeenschap beter te doen.

Willemien van de Stouwe en Betty Bonsink van de Vogelgroep konden met heel veel praktijkvoorbeelden een goed beeld schetsen van problemen die zich voordoen bij verschillende vogels in onze gemeente. Visgerei, te weinig beschutting en vervuiling (voorlaatst de grote vervuiling in het park door piepschuim) staan bovenaan de lijst met problemen.

Afspraken

Met de stichting Vogelgroep Kampen en omstreken werken zij aan een veiligere omgeving voor vogels in onze gemeente. Daarbij kunnen zij de hulp van de gemeente gebruiken om afspraken met andere organisaties te versterken en middelen te kunnen gebruiken die nu ontbreken.

Burgemeester De Rouwe was blij de verhalen te horen en positief over de aandacht die deze en andere natuur- en dierenwelzijnsorganisaties vragen voor de stadse natuur van de gemeente Kampen. Zo blijft het onder de aandacht en kunnen we er samen wat mee doen. Elkaar vinden en in gesprek blijven over het samenleven met de natuur in de stad is zeer belangrijk, luidt de conclusie van dit gesprek te midden van het groen in de natuurspeeltuin.

 

Op de foto van links naar rechts: Renee Bouwman, burgemeester Sander de Rouwe, Willemien van de Stouwe en Betty Bonsink.