Vorige week werd de jaarwisseling geëvalueerd in de commissie Bestuur en Middelen. Volgens de fracties van D66 en GroenLinks is het na twee jaar experimenteren tijd duidelijkheid te geven over de toekomst van de jaarwisselingsviering in Kampen.

Beide partijen zien dat er nu geen breed gedragen toekomstbeeld is voor de viering van oud-en-nieuw in Kampen. Dit zorgt voor een jaarlijks terugkerende discussie over overlast en het behoud van tradities.

Unieke tradities

Volgens D66-fractievoorzitter Gerben Wijnja hebben we unieke tradities in Kampen. ‘Als we niet werken aan draagvlak, gaan tradities als melkbusschieten op termijn verloren’ vreest Wijnja. ‘Dat zou jammer zijn, maar we moeten wel recht doen aan alle inwoners.’

Overlast beperken

‘Aan dat draagvlak moeten we echt gaan werken’, vult mede-initiatiefnemer, GroenLinks-raadslid Edwin Burgman aan. ‘GroenLinks had afgelopen jaarwisseling een meldpunt vuurwerkoverlast. Daar kwamen veel klachten binnen. De mensen die overlast ervaren voelen zich nu vaak niet gehoord. Wat ons betreft moet er meer aandacht zijn voor het beperken van die overlast.’

Veiligheid

De motie die door de gehele raad werd ondersteund vraagt de burgemeester om in 2021 met een nieuwe jaarwisselingsvisie te komen. Die visie moet er komen via een participatietraject met inwoners en maatschappelijke organisaties. In de visie moet onder meer aandacht zijn voor het behoud van tradities, veiligheid en beperking van overlast voor milieu, mens en (huis)dieren.