Het is van die markante gebouwen in Kampen: de oude HBS (Stedelijk Lyceum) aan het Engelenbergplantsoen. Een rijksmonument. Beeldbepalend, in een groene omgeving. Dichtbij het gelukkig voor de slopershamer gespaarde oude stadsziekenhuis (tegenwoordig Myosotis), de Villa Mary en het Boven Havenstraatgebied. Met de markante villa daar liep het zoals bekend helaas minder fortuinlijk af.

Verval

GroenLinks vindt dat we zuinig moeten zijn op al ons erfgoed. En dus zeker ook op dit gebouw. Probleem daarbij is dat de oude HBS al geruime tijd leeg staat. En iedereen weet: een gebouw dat leeg staat vervalt  langzaam maar zeker.

Dat ging hier nog vrij langzaam, doordat het gebouw gedurende een aantal jaren werd verhuurd aan de aannemerscombinatie Isala Delta. Maar dat is voorbij. Het gebouw is eigendom van de gemeente en die is dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Geen aantrekkelijke opgave zonder gebruiker die voor inkomsten zorgt.

Andere partij

We waren daarom blij met een bod van IJsselheem. Zij wilden het pand van de gemeente overnemen, restaureren, energiezuinig maken en in gebruik nemen voor ouderenhuisvesting. En daar is grote behoefte aan. Een mooie combinatie, vonden we dus. Er was wel nog een andere partij die interesse in het pand had getoond, een vastgoedondernemer die er appartementen in wilde bouwen.

Voorkeur

In de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling op 7 december leek er nog geen vuiltje aan de lucht. IJsselheem had de voorkeur. De wethouder lichtte dat daar omstandig toe; voor de gemeente was overdracht een voordeel vanwege het wegvallende onderhoud van het gebouw en de op deze manier makkelijk te realiseren extra ouderenhuisvesting.

En gebruik van de oude HBS door IJsselheem zou ook betekenen dat elders minder behoefte zou zijn en dat die andere grond dus duurder verkocht zou kunnen worden. IJsselheem en gemeente hadden in hun contacten trouwens exclusiviteit afgesproken, zodat intussen een haalbaarheidsonderzoek kon worden gedaan.

Hoger bod

En toen kwam de raadsvergadering van donderdag 17 december. Als een donderslag bij heldere hemel deelde wethouder Albert Holtland mee per WhatsApp een hoger bod te hebben gekregen van de vastgoedondernemer.

Na een korte schorsing werd de verkoop aan IJsselheem van de agenda gehaald om opnieuw in de commissie Ruimtelijke Ordening besproken te worden. De gemeenteraad was verbijsterd; de burgemeester reageerde ontstemd.

We zijn zacht gezegd niet blij met deze gang van zaken. Natuurlijk moet ook de gemeente zuinig met haar geld omgaan en natuurlijk moeten we een bod van een marktpartij serieus overwegen. Maar tot welk moment? We willen immers ook netjes met - in dit geval IJsselheem - omgaan; zeker ook omdat we met hen exclusiviteit afspraken.

Alsnog

We kunnen nu weinig anders dan - opnieuw - de toekomst van de voormalige HBS in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling bespreken. Dat gebeurt in de vergadering van 18 januari 2021. Hopelijk wil IJsselheem de gemeente nog een extra maand de tijd geven. En hopelijk kan de gemeenteraad er dan op 28 januari alsnog mee akkoord gaan.