Nieke Jansen
Nieke Jansen

Dossier Stadskazerne: vragen onbeantwoord, wethouder stapt op

Wethouder Ekker stapte op na een rapport over de verkoop van de Stadskazerne. Nieke Jansen zet de gang van zaken op een rij. ''Als hij niet zelf gegaan was, had de raad ongetwijfeld het vertrouwen opgezegd.''

 

Op 15 september 2016 nam de gemeenteraad een besluit over de Stadskazerne. Woningbouwvereniging Delta Wonen moest het pand afstoten, vanwege nieuwe regels. In april 2016 meldde Delta Wonen dat aan het college. De gemeente, hoofdhuurder van het pand, kreeg het recht van eerste koop. Wethouder Ekker pakte het dossier op en stelde in september aan de raad voor om het pand te kopen.

 

Vragen
Het pakte anders uit. De gemeenteraad besloot met 30 tegen 1 om de kazerne níet te kopen. Daags na die vergadering werd het pand al verkocht aan een Kamper ondernemer, die eerder betrokken was bij de koop en verkoop van de gemeentewerf. Een andere gegadigde viste achter het net. Dat riep vragen op.

Er volgde een onderzoek naar de feiten. Dat feitenrelaas riep tal van vragen op over de bestuurscultuur en over de manier waarop VVD-wethouder Ekker zijn werk deed. 
Op 3 mei woog de raad die feiten. GroenLinks was uiterst kritisch over de bestuurscultuur en het handelen van de wethouder, zoals die geschetst zijn in het rapport (zie de inbreng hieronder). Van acht fracties klonk er stevige kritiek, stuk voor stuk met pittige vragen voor de burgemeester, het hele college en wethouder Ekker. De VVD koos een andere insteek: het was zomervakantie en de tijdsdruk was erg groot, dus was het best begrijpelijk dat het ging zoals het ging.
 
Geen steun
Na een schorsing beantwoordden burgemeester Koelewijn en wethouder Veldhoen (namens het college) de eerste rij vragen. Wie terugluistert, kan horen dat er vanuit het college geen steun meer komt voor hun collega Ekker. 
Nieke Jansen: "Volgens het college is de bestuurscultuur op orde. Dan blijft het een raadsel waarom het college in de loop van de zomermaanden zo weinig tegengas heeft gegeven. Zoals ook onduidelijk blijft hoe het kan bestaan dat een wethouder glashard onwaarheden vertelt aan de raad zonder dat iemand in het college hem daarop wijst of dat herstelt."
 
Waarheid
Daarna was het woord aan wethouder Ekker. Hij koos ervoor om geen verantwoording af te leggen en ging voorbij aan de rij van vragen. Wel gaf hij de raad een tik terug met de bewering dat er suggestieve vragen gesteld zouden zijn. Welke vragen dat waren en wat dan wél de waarheid was, dat bleef volstrekt onduidelijk. Ekker stelde dat hij naar eer en geweten gehandeld had en bood zijn ontslag aan, omdat hij voelde dat hij het vertrouwen van de raad niet meer had.
Het vertrek van de wethouder lag voor de hand, is algemeen het geluid. Alle partijen behalve de VVD waren uiterst kritisch: solistisch, niet transparant, fout informeren, oncontroleerbaar. Als hij niet zelf gegaan was, had de raad ongetwijfeld het vertrouwen opgezegd.
 

Fouten
Is de kwestie Stadskazerne daarmee afgehandeld? Dat moet de tijd leren. Nieke Jansen: "Voor Martin Ekker is dit een triest moment. Hij bewijst zichzelf en het openbaar bestuur evengoed geen dienst door geen enkele verantwoording af te leggen. Door zo op te stappen versterkt de wethouder het beeld dat hij stevige fouten heeft gemaakt. Na dit rapport kun je niet weglopen met zo'n ontwijkende verklaring. En het had de VVD gesierd als ze niet zo snel verzachtende omstandigheden hadden aangedragen voor hun wethouder. Nu wekt de fractie de indruk dat zij dit gedrag heel normaal vinden."

Bestuurscultuur
GroenLinks zal de komende tijd nog meer dan voorheen aandacht vragen voor een open bestuurscultuur. De contacten met inwoners, belangenorganisaties, gemeenteraad en ambtenaren moeten transparanter en tegelijk solider worden en controleerbaar zijn, is de stellige indruk van de fractie. 

 
Het feitenrelaas is niet digitaal beschikbaar. Wie het rapport wil ontvangen, kan het opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14038 of griffie@kampen.nl.
In de bijlage de bijdrage van Nieke Jansen tijdens de raadsvergadering.
 
Onduidelijk blijft hoe het kan bestaan dat een wethouder glashard onwaarheden vertelt aan de raad zonder dat iemand in het college hem daarop wijst of dat herstelt