Brunnepe wordt groener! In een van de minst groene wijken van Kampen krijgen een grote tuin en een perceel met een bedrijfsbestemming de bestemming openbaar groen. De gemeenteraad ging donderdag 28 januari 2016 nipt akkoord met het beschikbaar stellen van het benodigde budget.

“Dit is goed nieuws voor de inwoners van Brunnepe en Greente”, reageert raadslid Niels Jeurink. “Het zal geen verrassing zijn dat GroenLinks hier erg blij mee is. Meer groen betekent meer ruimte voor ontspanning, voor een ommetje of voor spelende kinderen. De uitbreiding van het groen is een unieke kans voor het creëren van een ‘groene long’, een groen gebied van Bongerd tot Riette.”

Bedrijfsbestemming
Er ging een flinke discussie in de gemeenteraad aan het besluit vooraf. Het raadsvoorstel van het college van B&W was de bedrijfsbestemming te laten bestaan. Maar er was ook een amendement ingediend door CDA, GroenLinks en PvdA, bedoeld om de bedrijfsbestemming in groen te veranderen. De partijen in de gemeenteraad hikten vooral aan tegen het daarvoor benodigde budget van 4 ton. Dat bedrag zou de bedrijfsbestemming van een perceel in het gebied, daar waar ooit de gemeentekwekerij was, kunnen opleveren.
Kunnen, want dat perceel werd al sinds 1948 niet meer gebruikt. En er was ook geen enkele belangstelling voor. “Er was dus alle reden om aan te nemen dat die 4 ton eerder een soort wensdroom van de wethouder was, en niet van veel realiteitszin getuigde”, stelt Jeurink. “Eerlijk gezegd waren we vooral verbaasd dat de grond nog voor zoveel geld in de boeken stond en niet al veel eerder was ‘afgewaardeerd’.” Het amendement kreeg uiteindelijk de steun van 16 van de 30 aanwezige raadsleden. Een nipte meerderheid dus.

Lees hieronder meer over de bijdragen van GroenLinks in commissie en gemeenteraad:

De bijdrage van GroenLinks aan de discussies hierover in de raadscommissie ruimtelijke ontwikkeling van 18 januari en de gemeenteraad van 28 januari  waren de volgende:

Voorzitter, het groen in Brunnepe blijft ons bezig houden. En terecht. Al diverse malen is er, ook door insprekers, op gehamerd dat de hoeveelheid groen in Brunnepe extreem laag is. Veel lager dan de 75 m2 groen per woning die door wat tegenwoordig het ministerie van I&M is als richtgetal werd gepresenteerd. In Brunnepe is dat slechts 11, nog geen 20 % van wat geadviseerd wordt. Alle reden dus om alles uit de kast te halen om de hoeveelheid groen in Brunnepe te laten toenemen. En als er kansen zijn voor het vergroenen, zoals nu, moeten we die met beide handen aanpakken. We zien daar toch nog terughoudendheid bij het college. De ooit daar gevestigde gemeentekwekerij blijft een bedrijfsbestemming houden, lezen we. Dat vinden we vreemd. Ook met dit perceel erbij bedraagt de hoeveelheid groen per woning niet meer dan 22 m2 per woning.

De gronden van de oude gemeentekwekerij staan kennelijk voor 4 ton in de boeken.  Maar waarom eigenlijk? Als grond al zo lang niet voor dit doel wordt gebruikt, had deze toch al lang afgewaardeerd moeten zijn? Nu wordt de fictieve waarde van de grond, er is immers geen enkele partij die er belangstelling voor heeft, opgevoerd als de kosten van het vergroenen van dit stukje Brunnepe. Maar dat vinden we een verkeerde voorstelling van zaken. We horen graag van de wethouder waarom de grond niet al veel eerder is afgewaardeerd.

We zouden graag zien dat hier een écht groene long wordt gerealiseerd, inclusief de oude gemeentekwekerij dus, in lijn met het visiedocument. Dat mooi verzorgde maar wel anonieme document riep bij ons overigens de vraag op wat daar nu de status van was, maar het blijkt op het gemeentehuis te zijn gemaakt. We zien graag dat zulke documenten ook duidelijk als gemeentelijke publicatie herkenbaar zijn. Maar we waarderen de visie die uit het document naar voren komt: een openbaar toegankelijk wijkpark, met aandacht voor bijen, voor de oude kreek (‘de Riette’) en voor de mogelijkheid voor kinderen om er te spelen. Dat is in alle wijken belangrijk, zeker ook in Brunnepe. Uiteraard zijn er nog aandachtspunten. Hoe maken we de grond schoon en wie betaalt dat? En dan willen we graag dat er in samenspraak met de omgeving een goede visie wordt gemaakt. We hebben ook vraagtekens bij de bestemming vischrookerij in het voorstel. Wat GroenLinks betreft is een verhuizing, waarheen dan ook, alleen aan de orde wanneer dat gebeurt in samenspraak met de stichting.