Toos Lodder is penningmeester van de afdeling Kampen van GroenLinks