Kampen is een actieve, historische en groene stad met een positief-constructieve raad en college. GroenLinks Kampen (ruim 90 leden) maakte de afgelopen raadsperiode deel uit van het college dat werd gevormd door CU (6), GBK (5), CDA (4) en GL (4). De raad bestaat uit 31 zetels.

Ondanks een zetelverlies (-1) verwacht GroenLinks Kampen wederom partner te zijn in de coalitie- en collegevorming.

Wij zijn daarom op zoek naar kandidaten voor de functie van wethouder. Als wethouder ben je het boegbeeld van GroenLinks Kampen en realiseer je onze idealen binnen het college. Je hebt een positieve attitude en kunt duidelijke resultaten bereiken. Bij voorkeur heb je bestuurlijke ervaring,eventueel aangevuld met politieke ervaring.

GroenLinks vindt diversiteit van groot belang en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de lokale politiek ondervertegenwoordigd zijn.

Randvoorwaarden
- Je voelt je verbonden met GroenLinks en onderschrijft de standpunten en visie van GroenLinks.
- Je bent bestuurlijk sterk en straalt gezag en geloofwaardigheid uit.
Je kan goed samenwerken en onderhandelen.
- Je bent bereid om voor een volledige periode wethouder te zijn en om de noodzakelijke tijd hiervoor vrij te maken (inclusief veel avonden).
- Je bent en handelt integer.
- Je bent bereid te voldoen aan de afdrachtregelingen (lokaal en landelijk)van GroenLinks.

Kennis
- Je bent vertrouwd met de lokale politiek, hebt inzicht in de situatie van Kampen als gemeente en gemeenschap.
- Je hebt goede kennis van de standpunten van GroenLinks en weet deze te vertalen naar de Kamper situatie.

Eigenschappen
- Collegiaal en een netwerker.
- Analytisch en doorvragend.
- Initiatiefrijk en daadkrachtig.
- Toont leiderschap en bestuurlijk inzicht
- Haalt politieke en bestuurlijke resultaten met oog voor proces en relaties.
- Gemakkelijk benaderbaar en betrouwbaar.
- Aanspreekbaar op eigen functioneren en kan omgaan met kritiek.

Vaardigheden
- Je bent in staat snel en zelfstandig kennis te verwerven van uiteenlopende beleidsterreinen en dossiers.
- Je bent communicatief en kan goed luisteren, weet om te gaan met zowel bewoners als instellingen en ondernemers.
- Je kan standpunten helder en aantrekkelijk verwoorden in presentaties,discussies en naar de media.
- Je hebt gevoel voor het politieke spel en kan hier goed in bewegen.
- Je hebt strategisch inzicht en bent een goede onderhandelaar.
- Je bent vasthoudend, maar steeds gericht op draagvlak en maatschappelijke effectiviteit.
- Het vermogen om te besturen en een team aan te sturen.
- Je hebt het vermogen zaken in een breder kader te zetten met de lange termijn voor ogen.
- Je bent oordeelsvaardig en kan ook onder grote druk tot een weloverwogen standpunt of beslissing komen.
- Je bent in staat om een complexe, ambtelijke organisatie aan te sturen.

Vergoeding en voorwaarden conform de Gemeentewet
- Een tijdelijke aanstelling voor in principe 4 jaar.
- Een salaris rond € 7.000,- bruto per maand.
- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure
De selectie gebeurt door een commissie bestaande uit een afvaardiging van de nieuwe fractie en van het bestuur van GroenLinks Kampen en twee overige leden.

Elke kandidatuur is onder voorbehoud van collegedeelname en blijft vertrouwelijk.Op basis van een briefselectie worden geschikte kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek.
Tijdens de procedure kan de selectiecommissie contact opnemen met de opgevoerde referenten.

Van kandidaten die overblijven na een tweede gesprek, wordt gevraagd een VOG aan te leveren en hun lidmaatschap van GroenLinks te bevestigen. De beoogde kandidaat wordt benoemd door de gemeenteraad.

Planning
Sollicitaties kunnen uiterlijk woensdag 11 mei 2022 per mail gestuurd worden naar de voorzitter van de selectiecommissie, Arend Runia, via arendrunia@groenlinkskampen.nl

We ontvangen graag de volgende documenten:
- sollicitatiebrief met daarin de motivatie voor een wethouderschap namens GroenLinks en jouw inhoudelijke specialismes en de aansluiting op ons lokale verkiezingsprogramma
- cv
- integriteitsverklaring
- intentieverklaring om de gehele periode wethouder te zijn - twee referenties

De gesprekken worden gepland op zaterdag 21 mei of op avonden in de laatste week van mei.

Vragen en informatie
Voor vragen over de inhoud van de functie en de procedure kun je contact opnemen met Arend Runia, voorzitter van het bestuur en voorzitter van de selectiecommissie. arendrunia@groenlinkskampen.nl