Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. Vanaf 1-1-2021 zijn grote ANBI’s verplicht hiervoor een standaardformulie te gebruiken. Stichting tot ondersteuning van Groen Links Kampen valt niet onder de grote ANBI’s.

Hierbij de gegevens van de Stichting tot Ondersteuning van GroenLinks Afdeling Kampen.

 

 • Naam van de Stichting: Stichting tot Ondersteuning van GroenLinks Afdeling Kampen
 • Fiscaal nummer: 851197061
 • Doelstelling: De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de activiteiten en projecten van de afdeling Kampen van de landelijke partij (vereniging) GroenLinks
 • Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter:                I.F. Jansen
  Penningmeester:    S. Breuer
  Secretaris:               T.A. Lodder
 • Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden
   
 • Activiteiten 2023: Budget beheerd t.b.v. de ondersteuning van de gemeenteraadsverkiezingscampagne GroenLinks Kampen
   
 • Beknopt financieel verslag 2023:
  Inkomsten: €0
  Uitgaven:    €150
  Eigen vermogen op 31-12-2023: €12.292