Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. Hierbij de gegevens van de Stichting tot Ondersteuning van GroenLinks Afdeling Kampen.

 • Naam van de Stichting: Stichting tot Ondersteuning van GroenLinks Afdeling Kampen
 • Fiscaal nummer: 851197061
 • Doelstelling: de stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de activiteiten en projecten van de Afdeling Kampen van de landelijke partij (vereniging) GroenLinks
 • Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter:                I.F. Jansen
  Penningmeester:     S. Breuer
  Secretaris:               T.A. Lodder
 • Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden
   
 • Activiteiten 2019: Gespaard t.b.v. de ondersteuning van de gemeenteraadsverkiezingscampagne GroenLinks Kampen in 2022
   
 • Beknopt financieel verslag 2019:
  Inkomsten: € 3.000
  Uitgaven: € 107
  Eigen vermogen op 31-12-2019: € 12.893