We moeten het samen doen. Dat schrijft Renée Bouwman in de rubriek Raadspraat van weekblad De Brug in een pleidooi voor een schonere wereld.

Onze aarde is voor 72 procent bedekt met water en de rest is land. Het land is verdeeld in 196 onafhankelijke staten (landen), die we van elkaar scheiden door grenzen. Zo is duidelijk bij wie de verantwoordelijk voor dat land ligt. Voor de zee is dat anders. De zee is in feite 'niemandsland'. Zij is niet in het bezit van een land en valt niet direct onder iemands verantwoordelijkheid.

Rechten
Een regeling die getroffen is voor bescherming en rechten op zee, is het VN-zeerechtverdrag. Daarin is besloten, dat landen die grenzen aan een deel van de zee de verantwoordelijkheid hebben over een gebied van 22,22 km zee vanuit de kust. Meer niet. Dus de rest van al dat water op de aarde is van niemand.

Voedsel
Van niemand, dus van ons allen? Ja, volgens GroenLinks wel. Met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de aarde. We leven er allemaal op en we leven allemaal van wat de natuur ons geeft. En de zee voorziet ons niet alleen van voedsel, maar absorbeert ook CO2 en werkt verkoelend voor de aarde. Het is dus erg belangrijk dat we de oceanen gezond en in balans houden.

Plastic
Gelukkig hebben onze keuzes in het leven daar grote invloed op. De manier waarop we nu leven heeft negatieve gevolgen. In bijvoorbeeld de wegwerpmaatschappij die we hebben, gaat veel plastic dat maar één keer gebruikt wordt om. Per jaar belandt 8 miljoen ton van dit plastic afval in rivieren en uiteindelijk in de oceanen. Dat kost miljoenen dieren het leven.

Het plastic dat in de zeeën terechtkomt, verteert niet. Het valt uit elkaar in steeds kleinere stukjes, die steeds giftiger worden. Al die kleine stukjes plastic in het water veranderen de zee in een plastic soep. Samen kunnen dit aan pakken.

Cleanup Day
Met 7,53 miljard mensen op de aarde kunnen we wat betekenen voor dit 'allemansland'. Daarom is het op 21 september World Cleanup day waarop 156 landen de wereld schoner gaan maken. En in Kampen gaan we dat ook doen. GroenLinks is op 21 september van 10.00 uur tot 12.00 uur in de natuurspeelplaats om grijpers en vuilniszakken uit te delen. Samen maken we onze gemeente schoon van zwerfafval. Iedereen is welkom om mee te doen.

We moeten het samen doen. En dat geldt voor heel veel keuzes in onze gemeente. De gemeente heeft nu te maken met een fors bezuinigingsvraagstuk. We gaan over de keuzes die daarin gemaakt moeten worden ook graag met u in gesprek. Op 17 september bent u van harte welkom (19.30 uur de Engelenbergschool, Engelenbergstraat 1) om met ons mee te denken.