Als het puur of melk is, kies ik puur

Bij vliegtuig of trein kies ik de trein.

Als het rood of groen is, kies ik GroenLinks

Zover gaat dat vrij simpel. Politieke keuzes maken is lastiger; die passen niet zomaar in een of of.
Het is wikken en wegen, als we het beste willen voor mensen en de omgeving met geld dat we maar één keer uit kunnen geven.

Betere regelingen

Drie jaar geleden werd GroenLinks coalitiepartner, met dank aan ruim 3000 kiezers en open onderhandelingen. Dat werpt vruchten af. Betere regelingen voor kinderen in armoede, meer laadpalen, zonnepanelen in de binnenstad, meer duurzame energie en een stevig RES-bod, een snelloket voor culturele makers, beleid voor dierenwelzijn in de maak, natuurvriendelijker beheer,  Kampen all inclusive, herplant voor elke gekapte boom en hergebruik van het hout… om maar iets te noemen.

We zijn blij met deze Perspectiefnota. Na twee zware jaren – met bezuinigingen, corona en veranderingen in het gemeentehuis – veren we op. Er is meer zekerheid over inkomsten en uitgaven, ook op langere termijn.  
Onze waardering voor de wethouder financiën, college en ambtenaren voor dit resultaat.

Prioriteiten

De uitvoering van ons coalitieprogramma ging en gaat zoveel mogelijk door, maar ook daar moet er gekozen worden. Het college kiest 13 prioriteiten. Het grootste deel heeft van harte onze steun. Ik noem er drie.

·       Duurzaam atelierbeleid – vastgelegd door de coalitie en in de cultuurnota. Kampen heeft een rijke culturele traditie. Kunstenaars geven kleur aan onze stad en brengen beweging. Om ervoor te zorgen dat zij hier graag werken en ook samenwerken, met elkaar en met anderen, moeten we ruimte scheppen.
 

·       Erfgoedbeleid staat erin na vragen van GroenLinks. Erfgoed heeft het zwaar in Kampen. We meten te vaak met twee maten en erfgoed lijkt steevast verliezer. Hoogste tijd dus voor erfgoedbeleid en voor bescherming van wat bedreigd wordt: het schoolgebouw in de Buitennieuw, het Gotisch huis, de glashandel, Havenweg.

·       De binnenstad is de derde. Krachtige binnensteden zijn allang autovrij. Wij zeggen: pak na corona door op autovrij met elektrische bevoorrading en op een compact winkelgebied. Maak ruimte voor wonen, veel terras, galeries, groen en genoeg te beleven.

Twee prioriteiten hebben voor GroenLinks helemaal geen prioriteit.
Er zijn zaken waar een gemeente heel goed zonder kan, zoals een schietbaan van 100 meter.
Voor een andere prioriteit is ons bezwaar fundamenteler. Een 2e Zuiderzeehaven in de Melmer neemt een forse hap uit de unieke IJsseldelta.
Kampen is aantrekkelijk omdat het temidden van water en groen ligt. Daar kun je niet zuinig genoeg op zijn. Geen 2e haven daar, zeggen wij.
Met de revitalisering van de bedrijventerreinen zijn we het van harte eens.

Dan de culturele instellingen, Sambiq. In de coalitie wilden we de subsidie voor Sambiq in tact houden. Door de financiële nood moesten we daarop terugkomen.

Sambiq heeft alles geprobeerd en moest teruggeven dat we de culturele basis onderuit halen, als we meer dan 2,5 ton weghalen uit Sambiq.

Corona hakt er stevig in bij de brede culturele sector; bij instellingen, professionals en amateurs. Haags geld voor cultuur vangt dat op. Daarmee kunnen we voor Sambiq de bezuinigingen uitstellen. GroenLinks wil verder gaan. Ik roep het college op om in de meerjarenbegroting een streep te zetten door de rest van de taakstelling. Ik hoop dat andere fracties die oproep steunen.

We zijn het eens dat de capaciteit van het gemeentehuis versterking verdient. Daarbij vraagt GroenLinks om versterking op ecologisch gebied.

Stadsecoloog

Een beetje stad heeft een stadsecoloog; iemand die meedenkt en adviseert over een groene inrichting, tegen klimaatverandering en voor een gezonde leefomgeving. Iemand die in het team groen de mensen opleidt en begeleidt, zodat natuurlijk groenbeleid normaal wordt.

Het college wil drie voorstellen onderzoeken. Ook dat vergt kiezen.

Het terugdraaien van de korting op de Individuele Inkomenstoeslag heeft voor ons de hoogste prioriteit.
In november gaven we al aan dat we daar van af wilden; geld weghalen bij de mensen die meerjarig leven van een minimum helpt hen alleen maar dieper in de armoede.
Maar er kan meer. Er blijft geld over in allerlei regelingen en dat is niet alleen door corona. Dat geld is er om mensen vooruit te helpen. GroenLinks heeft twee extra speerpunten:

-         Inzet om mensen met een laag inkomen te bereiken die nu uit beeld blijven en hen passend helpen: met ruimte voor bijverdienen, steun voor mensen met een sterk wisselend inkomen, experimenten met basisbanen.

-         Daarnaast: Herhuisvesting van de voedselbank én een betere afstemming: doe samen wat beter samen kan.

Mijn verzoek aan het college: neem dat  mee in de begroting 2022.

Voor de OZB niet-woningen wordt de laatste verhoging misschien ongedaan gemaakt. GroenLinks vindt dat niet slim, als we een duurzaam sluitende begroting willen houden én onze ambities willen realiseren.

Politiek is kiezen: deze OZB zit nog steeds onder het landelijk gemiddelde. Voor een vergelijk: een gezin dat langjarig op bijstandsniveau leeft, leverde meer in dan een bedrijf met een bedrijfspand van 1 miljoen. Voor ons is zonneklaar waar het geld harder nodig is.

Voor Bolwerk-Buitenwacht is de goede volgorde: eerst de plannen, dan de budgetten en tot die tijd geen beloftes. Voor GroenLinks ligt de prioriteit bij de omvorming naar een levendige en groene plek, zoals in de visie geschetst.

Politiek is kiezen, kleur bekennen, ergens voor staan. Essentieel voor ons is dat iedereen vrij is om zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen, lief te hebben, om wat voor kleur ook te hebben.

Deze ruimte ontstaat niet door een vlag bij het gemeentehuis of door artikel 1 op de muur in de raadszaal. Maar dat helpt wel; het bevraagt ons. Geef ik anderen die vrijheid, voel ik me vrij, wat kan ik doen voor dat volste recht van iedere ander?

Hongarije

Terwijl wij hier vrijheid erkennen en laten groeien, maakt Hongarije de ruimte voor LHBTI-ers steeds kleiner en joelen hun supporters oerwoudgeluiden naar voetballers van kleur.

Het maakt de stedenband met Pápa meer dan ongemakkelijk.

Willen we ons verbinden met een natie en een bevolking die uitsluiting aan de macht helpt en houdt? Die mensen buitensluit die daar en hier leven, werken, zichzelf ontdekken?
Nee, wíj willen dat niet.

Oproep

Ik doe een oproep aan het college om daarover na te denken en uiterlijk in september te komen met een voorstel. Voor ons zijn twee opties acceptabel: we breken met Pápa of Kampen doet in die stedenband de komende vijf jaar niets, echt niets anders dan strijdbaar aandacht vragen voor diversiteit, inclusie en de rechten van LHBTI-ers.

Voorzitter, ik rond af.

Met heel verschillen doelen en drijfveren werken we hier samen.

Terwijl Den Haag botst en uitsluit, zoeken we elkaar hier op,

met succes, volharding en plezier.  
We mogen nog negen maanden.

Ik wens college, ambtenaren en raad een mooie finale.

(en dan ‘naar links…’ 😊)

 

“ Eerst de plannen, dan de budgetten en tot die tijd geen beloftes ”