Drie weken geleden bracht informateur Remmelt de Boer (CU) het advies uit om een coalitie van CU, SGP, CDA en KS te vormen. Het advies van de informateur werd op 21 april besproken in de raad.

Breder

Diverse partijen, waaronder GroenLinks, vonden dat de geadviseerde coalitie te weinig de volle breedte van de samenleving vertegenwoordigt en niet op voldoende draagvlak kan rekenen.

Om die reden is tijdens die raadsvergadering besloten om de informateur de opdracht te geven nog eens met alle fracties te spreken om te kijken of er mogelijkheden zijn om een coalitie te vormen met een breder draagvlak in de Kamper samenleving.

Vijf partijen

GroenLinks staat open voor deelname aan een bredere vijf partijen coalitie. We denken dat we voor een breder draagvlak kunnen zorgen en dat we op deze manier een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een inclusief Kampen, zoals op het gebied van inclusie (emancipatie en
diversiteit), duurzaamheid, cultuur in de volle breedte en aanpak van armoede.

We gaan met deze mogelijke coalitie ChristenUnie, SGP, CDA, Kampen Sociaal en GroenLinks het formatieproces in, zodat we Kampen menselijker, eerlijker en duurzamer kunnen maken.