In november 2022 diende GroenLinks samen met ChristenUnie, Hart voor Kampen, D66, PvdA en GBK de motie Groene Leges in. Het voorstel, een initiatief van GroenLinks, moest eraan bijdragen dat duurzaam bouwen en verbouwen goedkoper wordt. Het college komt nu met een uitwerking naar de gemeenteraad. 

Kosten 

Inwoners die duurzaam willen bouwen of verbouwen, moeten daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Voor die vergunning moeten leges, een soort belasting betaald worden. Daarbij geldt: hoe hoger de kosten van de verbouwing, hoe hoger de leges.

“Hoge leges zijn een drempel voor inwoners die hun huis willen verduurzamen, terwijl die verduurzaming echt belangrijk is. Daarom voelden wij de noodzaak om daar iets aan te doen”, legt Edwin Burgman van GroenLinks uit.

Duizend euro 

Het college heeft de motie uitgewerkt in een raadsvoorstel en stelt nu voor om iedereen die duurzaam wil bouwen of verbouwen een subsidie te geven tot 1000 euro.

Die subsidie is bedoeld als compensatie van de leges voor een bouw- of omgevingsvergunning die een huiseigenaar nodig kan hebben voordat de woning verduurzaamd kan worden.

Ambitie

Wethouder duurzaamheid Erik Faber (GroenLinks): “Als gemeente Kampen hebben we de ambitie om in 2050 een klimaatbestendige en aardgasvrije samenleving te hebben. En dat kunnen we niet zonder onze inwoners en ondernemers. Veel inwoners nemen initiatief om hun woning te verduurzamen, maar hikken ook tegen kosten aan. Er zijn al diverse subsidiemaatregelen, maar niet overal voor. Door als gemeente deze subsidie toe te voegen komt er een completer aanbod.”

Terugwerkend

Als de gemeenteraad de regeling goedkeurt, gaat die met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 in, voor kosten die na die datum zijn gemaakt. Er is maximaal € 50.000 beschikbaar voor 2024. Voor de zomer zal de uitgewerkte regeling aan te vragen zijn via de website van de gemeente Kampen.

Edwin Burgman: “GroenLinks is blij met deze uitwerking. Zo maken we nog weer meer mogelijk dat mensen hun huis duurzamer maken. Dat is goed voor het klimaat en voor de energierekening. Het zou mooi zijn als we in de toekomst ook zo’n regeling kunnen maken voor ondernemers.”

In de bijlage de motie uit 2022,