Meer tijd voor besluit over dorp Reeve

Het besluit over woningbouw langs de bypass van de IJssel, het dorp Reeve, is uitgesteld. Op 12 april komt de raad weer bij elkaar voor dit onderwerp. ,,Het geeft ons wat meer tijd om een van de grootste kostenposten nog eens kritisch te bekijken.''

Het zou de belangrijkste raadsvergadering in jaren worden. Zo voelde het althans bij de raadsleden van GroenLinks. Want vanavond stond dan eindelijk het go / no go besluit voor bouwen in Reeve op de agenda. Gaan we wel of niet bouwen over de Zwartendijk?

Raad van State
Dat plan was zoals bekend al eens afgeschoten door de Raad van State, op 11 februari 2015 (de 'tussenuitspraak'). Maar daarna zat de gemeente bepaald niet stil. Er volgden moeizame onderhandelingen met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Met als uiteindelijk resultaat een bestuursakkoord over de bouw van 600 woningen in Reeve. Een bestuursakkoord, de gemeenteraad kon daar alleen wensen en bedenkingen over uiten. GroenLinks deed dat uiteraard, want bouwen in Reeve kan, zacht gezegd, niet op onze steun rekenen.

Regels
En nu zou dan eindelijk de gemeenteraad een besluit mogen, moeten, nemen over de bouw van de 600 woningen. Met de intentie er uiteindelijk 1.300 woningen te bouwen. In de raadscommissie ruimtelijke ontwikkeling van 20 maart 2017 vergaderden we er al uitvoerig over. En nu was dan de gemeenteraad aan de beurt. We hadden ons goed voorbereid. GroenLinks had bijvoorbeeld vragen gesteld aan de nationale commissie BBV, dat staat voor Besluit Begroting en Verantwoording. Die commissie maakt de regels voor -bijvoorbeeld- het waarderen van gronden. De accountant moet de boeken van de gemeente controleren op basis van die regels.

Waarde
Het was ons opgevallen dat de grond die al is aangekocht voor fase 2 van Reeve (700 woningen) was getaxeerd als 'warme grond' met een waarde van 15 euro per vierkante meter. Dat leek ons onjuist en de commissie BBV bevestigde dat. Er mag op die gronden immers niet worden gebouwd en ook de komende jaren is geen besluit te verwachten dat bouwen in fase 2 mogelijk maakt. En dus werden de gronden minder waard, ze moesten uiterlijk in 2019 worden 'afgewaardeerd'.

De regels schrijven dan voor dat de grond moet worden getaxeerd op basis van de dan geldende bestemming, agrarische grond dus. En die is véél minder waard dan bouwgrond, hier zo'n 5,50 euro per vierkante meter. De afwaardering van de grond zou de gemeente daarom niet ruim 12 miljoen maar bijna 18 miljoen euro kosten. Dat bedrag moest door de gemeente hiervoor worden gereserveerd (een 'voorziening' heet dat). GroenLinks deelde de informatie die we van de BBV-commissie hadden gekregen met de andere fracties in de gemeenteraad.

Accountant
GroenLinks vroeg de accountant van de gemeente Kampen om advies hoe met het bericht van de BBV-commissie omgegaan moest worden. Het antwoord kwam erg laat, donderdagmiddag om 16.04 om precies te zijn, nog geen 3,5 uur voor het begin van de raadsvergadering. En het was ook verre van duidelijk. Het vergde 'enige verteertijd', in de woorden van de griffier. De accountant bevestigde overigens in onze ogen de woorden van de BBV-commissie. Maar het bericht was te laat binnen gekomen. De fractie van de SGP vroeg -en kreeg- uitstel om de woorden van de accountant te kunnen wegen en daar een toelichting op te vragen. Dat wachten we af. Het geeft ons wat meer tijd om een van de grootste kostenposten nog eens kritisch te bekijken. Dat is de overname van grond van de provincie Overijssel. Grond waarvoor ruim 15 miljoen voor moet worden betaald en die zo duur is omdat er soms wel vier keer de agrarische grondprijs voor is betaald.

12 april
Woensdag 12 april gaat de gemeenteraad verder met de behandeling van het go / no go besluit voor Reeve.

De notitie van GroenLinks met de correspondentie met de BBV-commissie is als bijlage bijgevoegd