In juni was afgesproken dat het college met een voorstel zou komen, waarin meerdere locaties zouden worden uitgewerkt, zodat de gemeenteraad een goede afweging kon maken wat de beste plek voor de IJsselkogge is.

Verrassing 

Jammer genoeg besloot het college alleen zijn eigen voorkeur uit te werken en dat ook nog zonder direct omwonenden, ondernemers en erfgoedorganisaties te betrekken bij het plan. Voor hen kwam deze locatie als een complete verrassing.

Edwin Burgman was ontevreden over de gang van zaken, omdat de wethouder eind juni uitdrukkelijk beloofde om meer locaties gedegen te onderzoeken en alle feiten te delen met de raad.

Station

“GroenLinks ziet het stationsgebouw als een kansrijke locatie, maar dat heeft in de plannen van het college nooit een reële kans gekregen” zei Edwin Burgman tijdens de commissievergadering. 

‘’Wij vinden het voorstel onvoldragen en zien het liefst een nieuw voorstel. Een voorstel waarin ook de stationslocatie voorzien is van een goed plan en een gedegen doorrekening. Als het college daartoe bereid is, zijn we samen een stap verder. Met wat we nu in handen hebben, hebben we onvoldoende informatie in handen om weloverwogen in te stemmen met het raadsvoorstel en kunnen we niet anders dan tegenstemmen.''

''Dat is niet omdat we op voorhand tegen een locatie zijn. Dan hadden we dat in juni al gezegd. Wat ons wel opvalt, is dat we vanuit de samenleving en vanuit onze erfgoedorganisaties hoegenaamd geen bijval horen voor de locatie van Heutsz en dat omwonenden zich al behoorlijk roeren. Ook over deze onvrede en de mogelijke procedures zou een nieuw raadsvoorstel meer helderheid moeten geven.”

Interventie 

Tijdens de commissievergadering besloot de raad na een interventie van GroenLinks om het complete raadsvoorstel terug te geven aan het college. Een raadsbesluit later deze maand is daarmee van de baan.

Het college moet nu met een nieuw raadsvoorstel komen, waarin de locaties Koggewerf, Stationsgebouw en Van Heutszplein gelijkwaardig worden uitgewerkt zoals al eerder was toegezegd. Dat betekent dat er nog geen definitieve keuze is gemaakt voor een locatie van het Koggeschip. De stationslocatie lijkt na gisterenavond wel de beste papieren te hebben.