Inwoners of ondernemers die duurzaam willen bouwen of verbouwen, moeten daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Voor die vergunning moeten leges (een soort belasting) betaald worden. Daarbij geldt: hoe hoger de investering, hoe hoger de kosten(leges).

GroenLinks diende een motie in, die met algemene stemmen in de raad werd aangenomen. Daarmee wordt, dankzij die motie, investeren in een duurzamere woning of een gebouw in de toekomst goedkoper.

Helpen

Edwin Burgman, fractievoorzitter van GroenLinks: ‘’GroenLinks wil inwoners en ondernemers helpen om versneld te verduurzamen. Dat is goed voor het klimaat en de energierekening. Ook helpt het inwoners aan meer bestaanszekerheid en meer vertrouwen in een gezonde toekomst. Die twee staan nu immers onder druk door klimaatverandering, prijsontwikkeling en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 

Hoge leges zijn zeker geen stimulans om te gaan verduurzamen. Wij willen daarom ‘’Groene Leges’’ in Kampen. Sommige andere gemeenten werken al met deze groene leges. In die gemeenten betalen inwoners minder leges of zelfs helemaal geen leges bij een aanvraag met betrekking tot  verduurzaming; bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een duurzame woning/verbouwing of het plaatsen van zonnepanelen. Het is een bewezen effectief middel om verduurzaming te stimuleren en ook te versnellen’’

Motie

De motie van GroenLinks geeft het college de opdracht om verschillende scenario’s uit te werken. Daarmee moet duidelijk worden hoe, voor wie en op welke manier groene leges zouden kunnen worden ingevoerd in de Gemeente Kampen.

Op basis van die scenario’s kan in de loop van het voorjaar door de raad een besluit worden genomen. Dat is dan een besluit over de definitieve invoering, vorm en invulling van die groene leges.

De motie van GroenLinks werd op 10 november ingediend samen met Hart Voor Kampen, ChristenUnie, D66, PvdA en Gemeente Belang Kampen en kreeg steun van de volledige raad.