Burgerraadslid Eric Oude Engberink gaat in de rubriek Raadspraat van weekblad De Brug in op de bezuinigingen in het Sociaal Domein. ,,Kampen staat voor een enorme opgave om de uitgaven in de hand te houden.''

Het is een rare tijd. Iedereen probeert op zijn manier met de coronacrisis om te gaan. Ikzelf werk zo veel mogelijk thuis en ben af en toe op mijn werk. Ik zie dat mensen zich om elkaar bekommeren. Jongeren die boodschappen halen voor ouderen.

Dat is mooi. Het applaus 17 maart jl. ’s avonds om acht uur vond ik hartverwarmend. We weten nog niet hoe dit verder gaat, maar laten we doen wat nu nodig is en elkaar helpen waar dat nodig is.

Enorme opgave
Vanwege corona gingen de commissievergaderingen niet door. Wel moeten binnenkort besluiten worden genomen want sommige zaken kunnen niet blijven liggen. Eén van die zaken is de bezuiniging op het Sociaal Domein. Kampen staat voor een enorme opgave om de uitgaven in de hand te houden.

In het Sociaal Domein van waaruit alle zorg wordt geregeld moet veel bezuinigd worden. GroenLinks zal daarbij uiterst kritisch zijn of de bezuiniging ten koste gaat van essentiële zorg.

Goed gevoel
Vanaf het najaar 2019 zijn de ambtenaren heel hard aan het werk om te kijken hoe zaken goedkoper kunnen. Kort geleden zijn de raadsleden geïnformeerd over de stand van zaken. Ik heb aan die avond een goed gevoel overgehouden.

Bezuinigen hoeft niet ten koste te gaan van goede zorg. Voor GroenLinks is dat heel belangrijk.

Zorgcowboys
Neem bijvoorbeeld het aantal zorgaanbieders waarmee de gemeente afspraken heeft. Dat zijn er meer dan 200 waaronder ook zorgcowboys. Gekkenwerk.

Deze zorg kan minstens evengoed met veel minder aanbieders die dan beter gescreend moeten worden. Als de zorg die ze leveren maar goed is, is voor GroenLinks essentieel. Hier valt flink op te bezuinigen.

Gesprekken
Een andere bezuiniging is al in uitvoering. Veel jongeren worden doorverwezen naar dure geestelijke gezondheidszorg. In huisartsenpraktijken werken praktijdondersteuners met ervaring in geestelijke gezondheidszorg.

De praktijkondersteuner luistert goed naar de jongere en vaak zijn daarna enkele gesprekken met ouders, maatschappelijk werker en school voldoende om de jongere te helpen. Doorverwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg is daarmee voorkomen.

Serieus geld
Zo is de zorg passender en tegelijk goedkoper. Hiermee is in 2019 tonnen aan geld bespaard. Dat is serieus geld.

Zo kunnen we slimmer handelen. Goede zorg blijft daarmee in stand en we geven wel minder geld uit.