Nu het coronavirus flink om zich heen grijpt, is het volgens GroenLinks van groot belang dat mensen met klachten zich snel kunnen laten testen om verdere verspreiding te voorkomen en de verantwoordelijkheid te nemen in thuisquarantaine te gaan.

Ongetest

GroenLinks wijst erop dat mensen die woonachtig zijn in grotere steden of beschikken over een auto inmiddels binnen 24 tot 48 uur terecht kunnen voor een test. Voor inwoners van kleine kernen zonder vervoer zit er vaak niets anders op dan ongetest in quarantaine te gaan tot de symptomen verdwenen zijn.

Gelegenheid

Dat moet anders”, vindt Kees Slingerland, Statenlid GroenLinks Overijssel. “We zien dat het voor veel mensen steeds moeilijker is om het rond te breien als het doen van een test niet mogelijk is. Mensen willen graag hun verantwoordelijkheid nemen om bij klachten te testen en tot het ontvangen van een negatief testresultaat thuis te blijven, maar het kunnen laten testen blijft uit omdat zij niet in de gelegenheid zijn om af te reizen naar een van de testlocatie in voornamelijk de stedelijke gebieden. Hierdoor komen gezinnen, bedrijven en scholen in problemen op basis van locatie.

Schrijnend

De Statenfractie van GroenLinks Overijssel verzoeken, samen met de Overijsselse GroenLinks raadsfracties, de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente om de kleine kernen in Overijssel te gaan bedienen met een mobiele coronatestbus. Kees Slingerland “Al komt er maar eens per week een uurtje uur bus langs, dat zou al de meest schrijnende gevallen kunnen helpen om weer veilig aan het werk te kunnen. De Veiligheidsregio’s hebben de verantwoordelijkheid om iedere inwoner van onze provincie gelijke kansen te geven op testen”.

Dit verzoek is in een brief aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente, Peter Snijders en Onno van Veldhuizen, verzonden door alle Overijsselse GroenLinks raadsfracties en de Statenfractie.