Tijdens de raadsvergadering nam burgemeester Bort Koelewijn het rapport Meldpunt Vuurwerkoverlast van GroenLinks in ontvangst. Namens het college kon hij beloven dat burgemeester en wethouders dit rapport mee zullen nemen bij de evaluatie van de jaarwisseling.  
Edwin Burgman gaf een toelichting bij de overhandiging van het rapport, dat geschreven is door raadscommissielid Ingrid Jansen van GroenLinks.   Ervaren Edwin Burgman: “GroenLinks opende in december een meldpunt voor vuurwerkoverlast. We wilden weten hoe mensen de jaarwisseling ervaren. Van de liefhebbers van vuurwerk en carbid weten we dat. Hoe is het met inwoners die overlast ervaren? Het rapport daarover wil ik u straks graag aanbieden.''   Onzalig ''De meldingen bij ons meldpunt laten zien dat veel inwoners een grote mate van overlast ervaren. We ontvingen 244 meldingen. Niet alleen dit aantal maar ook de inhoud maakt dat wij vinden dat hier iets mee gedaan moet worden. 
Voor sommige inwoners is Kampen rond de jaarwisseling een onzalig oord; een plek waar ze niet kunnen zijn, door angst of omdat ze lichamelijk of mentaal de vervuiling of het lawaai niet kunnen verdragen. Dat verdient aandacht. Dat vraagt om nieuwe stappen.''   Evaluatie
''De jaarwisseling wordt altijd geëvalueerd om daarna te werken aan een betere sfeer en meer veiligheid. GroenLinks vindt het belangrijk dat we dat dit jaar uitgebreider doen dan andere jaren en dat we vanuit de raad richting kunnen geven aan verbeteringen. Met het oog op de evaluatie bieden we via de voorzitter dit rapport aan aan het college 
We roepen het college op om in maart de evaluatie met betrekking tot de huidige jaarwisseling en het gevoerde beleid voor te leggen, en in deze evaluatie dit rapport mee te nemen. Op basis daarvan willen wij graag opiniërend in gesprek over het te voeren beleid in 2020 en verder.''