GroenLinks onderhandelt mee over nieuwe coalitie

In een openbare vergadering is het advies van informateur Remmelt de Boer besproken. Zijn advies: vorm een coalitie van vier partijen: CU, GBK, GroenLinks en CDA. Na een korte toelichting volgden vragen aan de informateur en reacties op zijn advies. Slotsom van de avond: de voorgedragen partijen gaan samen aan de slag om een programma te schrijven voor de komende vier jaar, met ruimte voor alle negen partijen om daarvoor ideeën aan te dragen.

GroenLinks is blij met deze kans om Kampen socialer, groener en (h)eerlijker te maken. “We zijn klaar voor de verandering. En we gaan er ons gloeiende best voor doen om dit te laten slagen”, zo verwoordde Nieke Jansen het namens de afdeling. Zij bepleitte na het debat om ook in het vervolgtraject van de onderhandeling te werken met een onafhankelijke voorzitter en om de openbaarheid van deze eerste fase zoveel mogelijk vast te houden.

Onderhandelen
De vier partijen zullen nog deze week bij elkaar komen en afspraken maken over het proces vanaf nu. Namens GroenLinks onderhandelen Nieke Jansen (fractievoorzitter) en Irma van der Sloot (afdelingsvoorzitter). De fractieleden werken ‘achter de schermen’ mee vanuit hun eigen dossiers.

Dit is de volledige tekst van de reactie van Nieke:

De informateur heeft geluisterd, gelezen en gesproken. Dank voor zijn werk.

In zijn opdracht waren twee dingen voor ons van groot belang: recht doen aan de verkiezingsuitslag en werken op een schoon speelveld.

Dat betekent:

Recht doen aan de diversiteit in de nieuwe raad en aan de voor Kampen heel nieuwe situatie dat seculiere partijen samen groter zijn dan de confessionele.

Recht doen aan het gegeven dat wij samen vertegenwoordigers zijn van kiezers met heel verschillende overtuigingen, idealen en belangen.

Recht doen aan de verschillen tussen partijen én aan de bereidheid om samen te bouwen aan een gemeente waar iedereen graag is en goed kan leven.

Nieuw
De informateur stelt als eerste optie voor om een coalitie te vormen van CU, GBK, GroenLinks en CDA.
Dat GroenLinks genoemd wordt, is nieuw in de geschiedenis van Kampen. De tijden veranderen. Nieuw is het en terecht, als we kijken naar de uitslag

Gaat het zomaar lukken met deze vier? Dat moet de komende tijd leren.
Insteek was om te zoeken naar een coalitie die stabiel en betrouwbaar kan zijn.
Dat begint met vertrouwen en de bereidheid om samen op pad te gaan, ook al kun je nog niet om de bocht kijken. GroenLinks wil die stap zetten, voor minstens de komende vier jaar.

Wordt dat wat?

Binnen en buiten de raad horen we heus waarschuwingen en cynisme. “Denk je nou echt dat ze met jullie willen?” en “Neem van mij aan, ze gaan straks door op de oude voet.”

Gelukkig is er meer vertrouwen en hoop. “Eindelijk kan er iets veranderen” en “Hoogste tijd dat jullie mee gaan doen.” Dat vinden wij ook!

Wij gaan de schouders eronder zetten. We hebben meer met hoop dan met cynisme. En vertrouwen is ons beginpunt, voor alle mensen, dus ook voor raad en college in dit proces.

Wat ons betreft gaan we om tafel met deze vier. Is dit de gedroomde combi om onze idealen te realiseren? Nee, niet zomaar. En toch zeggen we volmondig ja.

Daarvoor zijn drie belangrijke redenen.

De uitslag laat diversiteit zien. Diezelfde diversiteit zit ook in de voorgestelde coalitie. Als we willen dat 53.000 mensen in onze gemeente goed samenleven, dan moeten we dat hier met 31 vertegenwoordigers en een coalitie ook doen.

Bewegen
We hebben gezegd dat doorgaan op de oude voet niet kan na deze uitslag. Dan is de logische consequentie dat we bewegen. Dat we loskomen van oude mantra’s over wie met wie kan - en wie niet - en dat we zoeken naar paadjes die tot nu niet bewandeld zijn.

En de derde: GroenLinks heeft zolang we hier bestaan hard gewerkt om mee te bouwen aan deze gemeente. Ik heb niets met een woord als bestuurderspartij. Volksvertegenwoordigers zijn we en als zodanig dragen we allemaal een grote verantwoordelijkheid. Die houden wij vanuit deze stoelen. Daar kan wat ons betreft een stoel bij komen aan de overkant.

Inhoudelijk hebben we daarvoor een flinke weg te gaan.
GroenLinks doet vanuit de belofte aan onze kiezers.

Open
Voelbare stappen vooruit op sociaal gebied,
bouwen aan samenleving die letterlijk en figuurlijk inclusief is,
meters maken op het gebied van duurzaamheid, klimaat en groen,
breder kansen scheppen voor kunst, cultuur en erfgoed,
en werken in een open bestuurscultuur.

Daar liggen voor negen fracties aangrijpingspunten. Goede oppositie is mooi – ik spreek uit ervaring. Samenwerken, zoveel als mogelijk is, is zeker zo mooi. Wat ons betreft is dat een samen in raad en college en veel meer dan tot nu ook met inwoners.

We zijn klaar voor de verandering. En we gaan er ons gloeiende best voor doen om dit te laten slagen.