In Zwolle lag de organisatie van het klimaatalarm in handen van een rij jongerenorganisaties, waaronder DWARS.

Hoopgevend
Indrukwekkend en hoopgevend, hoeveel jonge mensen aanwezig waren. Zij geven de aarde niet op. Zij zetten zich met hart en ziel in om te doen wat nu gedaan moet worden om de klimaatverandering te stoppen. Zodat ook zij vooruit kunnen kijken en plannen kunnen maken voor een goed en gezond leven.

Belofte
Met de leus ‘meer toekomst, meer GroenLinks’ was GroenLinks Kampen aanwezig bij het klimaatalarm. Logisch, want onze eerste verkiezingsbelofte is: ‘We pakken de klimaatcrisis aan’. Deze inzet op klimaat staat niet op zichzelf. GroenLinks kiest voor meer groen en meer gelijkheid. Doorrekeningen tonen aan dat ambitieus klimaatbeleid prima samengaat met meer sociale zekerheid, minder ongelijkheid en meer banen.

Opgeleid
Om de klimaatcrisis en de economische crisis op te lossen, heeft Nederland goed opgeleide mensen nodig. Doeners en denkers. Daarom wil GroenLinks onderwijs dat alle kinderen en jongeren een eerlijke start en gelijke kansen geeft in het leven.  

Keuze
Als we niet kiezen voor klimaat en de overdosis stikstof niet aanpakken, kan er komende jaren nauwelijks gebouwd worden. GroenLinks wil wél bouwen: betaalbare huur- en koopwoningen. Goede huisvesting in een gezonde omgeving, dat is een politieke keuze.

Kloof
De financiële kloof tussen de allerrijksten en de rest van de Nederlandse bevolking is enorm groot. Armoede in Nederland is een hardnekkig probleem. De rijkste 1 procent van de huishoudens bezit ongeveer een derde van het private vermogen in Nederland. Daartegenover staan miljoenen huishoudens die geen vermogen hebben, of alleen maar schulden. En corona maakte die ongelijkheid alleen maar groter.

Multinationals
Jarenlang hadden grote bedrijven groeiende winsten en lagere belastingen. GroenLinks wil dat inkomens voor gewone mensen weer stijgen. Verhoging van minimumloon en uitkeringen, verlaging van de belastingen én van het eigen risico voor lage en middeninkomens, gratis kinderopvang. Dat kan, als multinationals en grote bedrijven gewoon hun belastingen betalen en miljonairs een solidariteitsbijdrage betalen.

“Het klimaatalarm staat niet op zichzelf. Meer GroenLinks is meer toekomst.”
 

Klimaatalarm
Klimaatalarm
Klimaatalarm
Klimaatalarm