Voor het zevende jaar op rij stijgt het aantal vluchtelingen wereldwijd: bijna 80 miljoen mensen. Nog nooit waren zo veel mensen op de vlucht voor oorlog, conflicten en onderdrukking.

Geld

Nacht van de Vluchteling is een sponsorloop georganiseerd door Stichting Vluchteling. Door mee te lopen en je te laten sponsoren haal je geld op voor acute noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd.

GroenLinks-raadslid Edwin Burgman: “Ik vind dat mensen die waar ook ter wereld vluchten voor oorlog en geweld geholpen moeten worden. Met dit initiatief kan ik daar een bijdrage aan leveren”.

Team

GroenLinks Kampen loopt mee in teamverband om samen op te komen voor wie kwetsbaar zijn. Bovendien kunnen de lopers zo elkaar sterker maken.

Daarvoor traint het team tot aan september ook elke eerste zondag van de maand samen. Wie meer informatie wil of mee wil lopen met dit team kan dat doorgeven via info@groenlinkskampen.nl.

Wie aan de steun voor vluchtelingen wil bijdragen, kan het team sponsoren. Dat kan via https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/groenlinks-kampen