GroenLinks Kampen adviseert iedereen: claim nu het recht op schadevergoeding voor de gevolgen van Lelystad Airport. Anders sta je straks als het zover komt met lege handen. Dit moet je doen!

De opening van Lelystad Airport zal waarschijnlijk leiden tot gevolgen voor het leefplezier en de gezondheid voor mensen die onder de vliegroutes wonen. Vervuiling en geluidsoverlast kunnen bovendien leiden tot financiële schade, bijvoorbeeld door waardevermindering van de woning, schade aan de natuur of door verlies van inkomsten uit toerisme.

Datum van belang
Op grond van de Wet luchtvaart kan een belanghebbende een verzoek indienen voor vergoeding van de schade, die in dit geval een gevolg is van het Luchthavenbesluit Lelystad. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2015. Deze datum is van belang, want het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit dus op 31 maart 2020.

Daarmee ontstaat een vreemde situatie. Lelystad Airport is nog niet open en er is dus nog geen schade. Toch moet de veroorzaker bínnen 5 jaar aansprakelijk gesteld zijn voor die schade, want anders loop je het risico op verjaring en geldt: pech gehad.

Rechten houden
Burgers, eigenaren van grond en bedrijven kunnen hun rechten houden door vóór 1 april een zogenaamde stuitingsbrief naar de minister te sturen. Daarmee geef je aan dat je je schade wilt kunnen claimen, als Lelystad Airport toch open zou gaan als gewoon vliegveld.

GroenLinks Kampen wil alle inwoners en bedrijven die schade kunnen ondervinden van Lelystad Airport wijzen op hun rechten én op deze termijn. Fractievoorzitter Nieke Jansen: “Als je nu niets doet, kun je straks geen schade claimen. Wij denken dat Lelystad Airport steeds kanslozer wordt. Maar als het vliegveld ooit opent, dan behoud je met deze stuitingsbrief het recht om een beroep te doen op een schadevergoeding.”

Voor 1 april
De stuitingsbrief moet vóór 1 april 2020 naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd worden. Dankzij SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) is er een stuitingsbrief beschikbaar, specifiek voor Lelystad Airport. Deze brief mogen anderen ook gebruiken. Op de site van SATL staat de brief en meer informatie. Informatie over de stuitingsbrief

Nieke Jansen: “Onze inzet tegen opening van Lelystad Airport gaat onverminderd door. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger maakt overuren op dit dossier, waarin het ministerie fout op fout lijkt te stapelen. Onze wethouder Irma van der Sloot lobbyt met de provincie en buurgemeenten tegen de overlast en tegen de nadelige effecten van Lelystad Airport in de schade voor gezondheid, natuur, milieu en economie.”