Het eerste advies van de informateur werd op 21 april besproken in de raad. Belangrijkste reden daarvoor was dat diverse partijen, waaronder GroenLinks, vonden dat de geadviseerde coalitie te weinig de volle breedte van de samenleving zou vertegenwoordigen en daardoor niet op voldoende draagvlak kon rekenen.

Uitkomst van het gesprek was om de informateur de opdracht te geven nog eens met alle fracties te bespreken of er mogelijkheden zijn om een coalitie te vormen met een breder draagvlak in de Kamper samenleving.

Luisteren 

GroenLinks was blij met die uitkomst. Die liet zien dat we in die vergadering en in deze raad bereid en in staat zijn om naar elkaar te luisteren, ook als het lastig is. Hoe die verbreding gevonden moest worden lag voor GroenLinks helemaal open. Zowel GBK, D66, GroenLinks, Hart voor Kampen, VVD als PvdA waren bereid deel te nemen aan een coalitie met de ChristenUnie, SGP, CDA en Kampen Sociaal.

Unaniem 

Unaniem hebben de vier partijen die genoemd werden in het eerste advies van de informateur hun voorkeur uitgesproken voor het betrekken van GroenLinks bij de coalitie. Als je zelf vraagt om verbreding en je wordt uitgenodigd om voor die verbreding te zorgen, dan moet je goede redenen hebben om nee te zeggen. GroenLinks zegt ja tegen dit advies, omdat dit voor ons het beste is dat wij voor Kampen kunnen doen.

GroenLinks gaat de onderhandelingen in. Vooruitkijkend op de volgende vier jaar zijn de volgende punten van groot belang:

1. armoede: beleid dat om mensen gaat en niet om kosten en regels

2. Inclusie: met name op het gebied van emancipatie en diversiteit, met als doel dat

iedereen ongeacht achtergrond, geaardheid of geloof, zich hier thuis voelt.

3. Duurzaamheid en daarbij het voorkomen van energiearmoede.

4. Cultuur versterken in de volle breedte.

GroenLinks gaat vol vertrouwen met het CDA, de ChristenUnie, Kampen Sociaal en de SGP het formatieproces in, zodat we Kampen menselijker, eerlijker en duurzamer kunnen maken.