In de raadsvergadering van 15 februari sprak de raad over het voorstel voor de verbouwing van het gemeentehuis. Over nut en noodzaak van een verbouwing zijn alle partijen het wel eens; er is groot onderhoud nodig. Probleem is het gevraagde budget dat daarvoor nodig lijkt te zijn.

25 miljoen euro 

In het raadvoorstel wordt gesproken over een investering van 25 miljoen euro. Voor GroenLinks is dit bedrag het grootste punt van kritiek.

Edwin Burgman tijdens de raadsvergadering: “25 miljoen voor de verbouwing lijkt ons in relatie tot alle andere opgaven zoals woningbouw, parkeerbeleid en verduurzaming veel te veel. We kunnen het geld maar één keer uitgeven. Ik wil straks niet dat we moeten bezuinigingen om de verbouwing van het gemeentehuis te kunnen betalen. Dat is onverkoopbaar.”

Natte vingerwerk 

GroenLinks vraagt om bijstelling van het budget en om een afweging in samenhang met alle andere opgaven. Dat kan ook, is de indruk, want de 25 miljoen blijkt nogal natte vingerwerk te zijn; er zit geen harde berekening onder.

In die zin voldoet het voorstel ook niet. Verbouwing en vernieuwing zijn nodig voor een gemeentehuis dat klaar is voor de toekomst. Daarbij wil GroenLinks dan wel weten wat echt nodig is en wat eerder een mooie extra is. Burgman: “Zo zorgen we voor verantwoorde besluitvorming.”

Noodzakelijk 

GroenLinks was mede-indiener van een amendement van de ChristenUnie, dat bijna raadsbreed werd gesteund. Het college moet beter in beeld brengen wat noodzakelijk is en wat niet in de verbouwing, zodat de raad kan sturen op het financiële kader en kan bijsturen op de ambities.

De besluitvorming is een jaar vooruitgeschoven, zodat de raad de aanpassingen financieel beter kan  afwegen tegen andere opgaven, zoals woningbouw, onderwijshuisvesting, vergroening, verduurzaming en het nieuwe parkeerbeleid.

Inspirerend

Edwin Burgman: “GroenLinks trapt nu samen met andere partijen op de rem. Dat wil niet zeggen dat we niks aan gemeentehuis willen doen. Verbouwen is op z’n tijd noodzakelijk, alleen al om aan te sluiten bij de eisen van deze tijd. Bovendien moeten we zorgen voor een goede en inspirerende werkplek. Ook dan moet de omvang van zo’n verbouwing wel passen bij de middelen die je hebt. Daarom is het ook van belang om te investeren in duurzame maatregelen zodat de jaarlijkse kosten lager worden.”

De komende periode gaat het college met de raad in gesprek over het vervolg.

Klik hier voor het raadsvoorstel met bijlagen en amendement over de verbouwing van het gemeentehuis.