Gesprekken over nieuwe coalitie begonnen

De onderhandelingen voor een nieuw college van burgemeester en wethouders zijn begonnen. GroenLinks heeft aangegeven dat de huidige coalitie na deze verkiezingsuitslag niet kan doorgaan.

Op maandagavond 26 maart 2018 hebben de vertegenwoordigers van alle partijen de verkiezingsuitslag en het proces van informatie besproken. Op voordracht van de ChristenUnie, de grootste partij na de verkiezingen, is Remmelt de Boer gevraagd als informateur.

Draagvlak
De opdracht aan de informateur: onderzoeken welke combinatie van partijen kan rekenen op breed draagvlak (een ruime meerderheid) binnen de gemeenteraad van Kampen. Belangrijke uitgangspunten: de coalitie zal naar verwachting stabiel en betrouwbaar zijn, er wordt recht gedaan aan de verkiezingsuitslag en er is een schoon speelveld (geen vaste oude verbindingen) rekening houdend met de nieuwe verhoudingen binnen de gemeenteraad en de diversiteit van de samenleving van Kampen. De informateur schrijft een advies op basis van gesprekken met alle partijen en de verkiezingsprogramma’s

Diverser
Namens GroenLinks hebben Nieke Jansen (fractievoorzitter) en Irma van der Sloot (voorzitter bestuur) een eerste gesprek met de informateur gevoerd. Wij hebben aangegeven dat de huidige coalitie na deze verkiezingsuitslag niet kan doorgaan. Voor het eerst hebben de confessionele partijen (CU, CDA, SGP) geen meerderheid in de Kamper raad. Deze uitslag moet wat ons betreft doorklinken in de nieuwe coalitie, die dus diverser moet worden.

Open
In het coalitieakkoord willen we onze uitgangspunten - Kampen Groener, Socialer en (H)eerlijker  - vertaald zien in concrete plannen. We pleiten voor een open bestuurscultuur, met ruimte voor debat en verschil van opvatting én met veel meer inbreng en zeggenschap vanuit de samenleving.

Aan de hand van deze gesprekken komt de informateur tot een verslag. Daarin zal ook een voorstel staan voor een coalitie. De verwachting is dat de informateur in de week van 9 april zijn verslag in openbaarheid zal presenteren en bespreken.