Keurig volgens de afspraken in het collegeprogramma (her)plant de gemeente Kampen voor elke gekapte boom een boom in diezelfde wijk. De cijfers over 2019 maken duidelijk hoe goed dat gaat. Er werden 196 bomen gekapt en 211 bomen herplant. Dat is mooi, vindt GroenLinks-raadslid Renée Bouwman, want al die herplante kleine bomen hebben nog wel wat groei nodig voordat ze even nuttig en mooi zijn als hun voorgangers.

Bomen. Waar vroeger duizenden bomen stonden, hebben wij nu ons leven opgebouwd. Voor ons allemaal zijn ze een groot goed in onze omgeving. Ze geven lucht. Niet alleen letterlijk, maar ook voelbaar in de ruimte om ons heen. Veel mensen ervaren dat ook zo. Soms moeten bomen wijken voor bouwplannen, zijn ze ziek en leveren gevaar op of staan om andere reden in de weg.

Schaduw en verkoeling
GroenLinks is kritisch wanneer het gaat om de kap van bomen. Bomen zijn niet alleen mooi en fijn om te zien, maar zijn zeer positief voor ons leven; ze zorgen voor regulering van water, maken zuurstof en slaan CO2 op, ze zorgen voor schaduw en verkoeling, ze filteren fijnstof uit de lucht en bovendien dragen bomen bij aan de biodiversiteit van de natuur in de stad. Dat zijn essentiële factoren waar we allemaal van profiteren.

Ziek of zwak
Daarom is er in het coalitieprogramma 2018-2022 opgenomen dat een boom niet zomaar gekapt mag worden en dat we binnen de gemeente Kampen voor elke gekapte boom een boom in diezelfde wijk herplanten. Alleen als het niet anders kan en een boom gevaar oplevert, omdat die ziek of te zwak is, zouden we moeten overgaan op kap. En dan volgens de afspraken uit het coalitieprogramma.

Zorgvuldig
Voordat er een boom gekapt wordt binnen de gemeente, gaat daar een proces aan vooraf. Er wordt gekeken naar de situatie in het gebied en de gezondheid van de boom. De noodzaak om te kappen wordt zorgvuldig afgewogen. Een boom wordt niet zomaar gekapt. Mocht het toch zover komen, dan wordt er ook nagedacht over welke boom er terug geplant moet worden, zodat het minder waarschijnlijk is dat de nieuwe boom door min of meer dezelfde omstandigheden weer gekapt moet worden.

Kritisch over kap
De afspraken hebben uitwerking gehad: we kijken kritisch naar kap en voor elke boom wordt er één teruggeplaatst. Afgelopen jaren zijn er zelfs meer bomen herplant dan dat er gekapt zijn. In 2019 bijvoorbeeld, werden er 196 bomen gekapt en 211 bomen herplant. Dat is mooi, want al die herplante kleine bomen hebben nog wel wat groei nodig voordat ze even nuttig en mooi zijn als hun voorgangers.